Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

SGS tarjoaa uraanin, toriumin ja harvinaisten maametallien analyysejä.

Näihin hiven- ja ultrahivenaineisiin voidaan käyttää vain tiettyjä menetelmiä, ja SGS:llä on käytössään käsittelyä varten tiukat käytännöt, joilla aineita analysoidaan turvallisesti tarkoitukseen erityisesti varatuissa paikoissa.

SGS:llä on paljon kokemusta seuraavista analyyseistä:

harvinaiset maametallit (REE)

Induktiivisesti kytkettyä plasmamassapektrometriaa (ICP-MS) voidaan käyttää REE:n osalta. Pakkaukset ovat seuraavat:

  • IMS95A, litiummetaboraattifuusio / ICP-MS-jälkikäsittely
  • ICM90A, natriumperoksidifuusio / ICP-AES- ja ICP-MS-jälkikäsittely
  • ICM40B, neljän hapon testaus / ICP-AES- ja ICP-MS-jälkikäsittely

Uraani ja torium

Induktiivisesti kytkettyyn plasmaan perustuvaa atomiemissiospektrometriaa (ICP-AES) ja ICP-MS:ää voidaan käyttää uraaniin ja toriumiin. Pakkaukset ovat seuraavat:

  • IMS12B, 2:1 HNO3:HCl / ICP-MS-jälkikäsittely
  • IMS14B, 2:1 HNO3:HCl / ICP-MS-jälkikäsittely
  • ICM12B, 2:1 HNO3:HCl / ICP-AES- ja ICP-MS-jälkikäsittely
  • ICM14B, 2:1 HNO3:HCl / ICP-AES- ja ICP-MS-jälkikäsittely

Uraani

Seuraavat analyysipakkaukset on suunniteltu erityisesti uraanin etsimiseen, ja niitä tarjotaan tietyissä SGS:n kohteissa.

Uraani vähämineraalisissa näytteissä kuningasvedellä

IMS14B
36 alkuainetta 3:1 kuningasvedellä / ICP-MS:llä
Sopii maaperään ja sedimentteihin liukenevalla mineralisaatiolla
Aineet ja luokat (katso geokemiallisten analyysien oppaamme)

ICM14B
52 alkuainetta 3:1 kuningasvedellä / ICP-AES:llä ja ICP-MS:llä
Sopii maaperään ja sedimentteihin liukenevalla mineralisaatiolla
Aineet ja luokat (katso geokemiallisten analyysien oppaamme)

Uraani vähämineraalisissa maaperissä MMI-ME-teknologiaa käyttäen
MMI-ME

Jopa 55 alkuainetta
Lyijyn isotoopit voidaan lisätä pyynnöstä
Aineet ja rajat (katso geokemiallisten analyysien oppaamme)

Uraani keskimineraalisissa näytteissä monen hapon testauksella (lähellä kokonaista)
ICM40B
49 alkuainetta 4 hapon sulatuksella ja ICP-AES:llä/ICP-MS:llä
Sopii kiviainekselle oksidimineralisaatiolla
Aineet ja luokat (katso geokemiallisten analyysien oppaamme)

Uraani runsasmineraalisissa näytteissä fuusiolla ja ICP-MS:llä
IMS95A
31 hivenainetta litiummetaboraatilla / ICP-MS:llä
Korkean lämpötilan fuusio kestävien mineraalien (esim. apatiitti, zirkoni, monatsiitti ja titaniitti) liuottamiseksi
Aineet ja luokat (katso geokemiallisten analyysien oppaamme)

Uraani runsasmineraalisissa näytteissä puristepelletillä tai fuusiolla ja XRF:llä (kokonaan)
XRF75F
Puristepelletit sisäisellä standardilla
U:n alue (0,002–3) %
Muut alkuaineet As, Sb, Sn, Ta, Th, W

XRF76B
Boraattifuusio sisäisellä standardilla
U:n alue (0,01–100 %)
Muita alkuaineita voidaan pyytää

SGS tarjoaa tukea strategisena kumppanina ja teknisenä neuvonantajana. Asiantuntijamme tekevät analyysejä ja antavat ohjeita, joita tarvitset tietoon perustuvien tutkimuspäätösten tekemisessä radioaktiivisia aineita tai harvinaisia maametalleja koskevien projektiesi osalta. Tee yhteistyötä kanssamme ja hyödy ainutkertaisen monipuolisesta ammattitaidostamme ja kokemuksestamme.