Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

SGS on maailman johtava syanidilla erotettavan kullan analysoija.

Kullan massauuttoerotus (BLEG) on osittainen erotusprosessi, jossa uutetaan suuria (30 gm – 2000 gm) näytteitä geokemiallisiin tarkoituksiin. Kestävä ja käyttöön sopiva tekniikka on tarjolla monissa SGS:n maailmanlaajuisen laboratorioverkoston toimipaikoissa. Se ottaa huomioon haasteet, jotka liittyvät karkearakeisen kullan tarkkaan mittaamiseen ja sen vaikutukseen hippuihin ja niiden yhdenmukaisuuteen.

Kustannustehokas menetelmä vaatii vain vähäistä näytteenvalmistelua. Yleensä valmisteluun kuuluu vain suurien kivien poistaminen. BLEG-analyysin aikana suurta näytettä liuotetaan eli uutetaan kylmässä syanidiliuoksessa yhdestä päivästä useisiin päiviin. Näytteessä oleva kulta liukenee syanidiryhmiksi. Sitten uute tiivistetään liuottimella, ja analysoidaan AAS- tai ICP-menetelmällä.

SGS:n kullan massauuttoerotusmenetelmiin kuuluvat:

menetelmän nimi Toiminta-alue Näytteen koko, uuttoväli, jälkikäsittely
BLE 643 Au 0,03 ppm – 100 ppm 30 g, minisyanidiuutto, AAS-jälkikäsittely
BLE61K Au 0,01 ppm – 1, 000 ppm 500 gm, aktiivinen syanidiuutto, 24 tunnin liuotinerotus, AAS-jälkikäsittely
BLE61N Au 1 ppb – 10 000 ppb 2 000 gm, aktiivinen syanidiuutto, 24 tunnin liuotinerotus, AAS-jälkikäsittely
BLM61K Au 0,05 ppb – 10 000 ppb 500 gm, aktiivinen syanidiuutto, 24 tunnin liuotinerotus, ICP-MS-jälkikäsittely
BLM61N Au 0,05 ppb – 10 000 ppb 2 000 gm, aktiivinen syanidiuutto, 24 tunnin liuotinerotus, ICP-MS-jälkikäsittely
BLM62N Au 0,05 ppb – 10 000 ppb 2 000 gm, staattinen syanidiuutto, 24 tunnin liuotinerotus, ICP-MS-jälkikäsittely

Kullan massauuttoerotusanalyyseissä käytettävien suurien näytekokojen ja liuotinerotustekniikan ansiosta voidaan tunnistaa jopa vain 0,1 ppb:n suuruisia pitoisuuksia. BLEG-testitulokset ovat niin tarkkoja suuren näytekoon vuoksi. Menetelmä ei kuitenkaan ole kokonaismääritys eikä sitä voi verrata fire assay -menetelmään. BLEG-testien antamat kulta-arvot ovat matalampia kuin fire assay -menetelmällä saadut.

SGS on maailman johtava geokemiallinen analysoija. Laboratorioidemme tekemien testien tulokset ovat kansainvälisesti hyväksyttyjä.