Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

SGS tarjoaa monien eri hyödykkeiden analyysipalveluita, muun muassa:

  • hiili
  • lannoitteet
  • biopolttoaineet
  • jalometallit
  • perusmetallit
  • teollisuusmineraalit
  • radioaktiiviset aineet ja harvinaiset maametallit.

Suurella osalla laboratorioistamme on kansainvälisesti ja teollisuudenalalla yleisesti hyväksyttyjä akkreditointeja, ja ne käyttävät ASTM- ja US EPA -menetelmiä kattavissa testisarjoissa.

SGS on testaus- ja analyysipalveluiden alalla luotettu johtaja. Tarkoitukseen sopivat testimme ja korkeat testausstandardimme ovat kansainvälisesti tunnustettuja. Maailmanlaajuisen täysin varusteltujen ja puolueettomien laboratorioidemme verkoston analyysiammattilaiset suorittavat testit ankaraa laadunvalvontaa noudattaen. Seuraavassa on esimerkkejä SGS:n laboratorioiden kattavasta testivalikoimasta, joka noudattaa ASTM- ja US EPA -menetelmiä:

ASTM- ja US EPA -testaukset

Testi Numero
reformoidun kaasun analyysi ASTM D1946-90(2006)
ominaispaino ASTM D167
tuhkan analyysi ASTM D3174,
ASTM D5142
tuhkan kemiallinen koostumus ASTM D2795,
ASTM 3682
hiilianalyysi ASTM D5373
hiilen kloorimääritys
pommikalorimetrillä
ASTM D4208
koksin CRI/CSR-reaktiivisuus ASTM D5341-99
kuutiojalan painotesti ASTM D291
fosforipitoisuuden määritys –
tuhkapohja tai hiilipohja
ASTM D2795
pirstoutumiskoe ASTM D440
tasapainokosteuden analyysi ASTM D1412
myrkyllisyyskoe uuttomenetelmällä US EPA 1310
haihtumaton hiili ASTM D5142
fluorianalyysi ASTM D3761
rikkimuodot ASTM D2492
paisumisluku ASTM D720
vaahtoflotaatio ASTM D5114
hiilen ja koksituhkan sulavuus
pelkistymis- ja hapettumislämpötila
ASTM D1857
Gieseler-juoksevuus ASTM D2639
luokittelu ASTM C33.10 (#57)
bruttolämpöarvo ASTM D5865
Hardgroven murskattavuusindeksi (HGI) ASTM D409
kosteuden testaus ASTM D5744-07e1
vetyanalyysi ASTM D5373
Los Angeles -testi ASTM C131,
ASTM C535
hiilen pää- ja sivuaineet (ICP) ASTM D6349
elohopea-analyysi ASTM D3684
Micum-testiluvut ASTM D3402-93
kosteuspitoisuus ASTM D2216,
ASTM D3173
moniuuttomenetelmä US EPA 1320
nettolämpöarvoanalyysi ASTM D5865
typpianalyysi ASTM D5373
orgaanisen rikin analyysi ASTM D2492
hapetusluku ASTM D5263
fosforianalyysi ASTM D2795
huokoisuus (koksi) ASTM D167-93
potentiaalinen reaktiivisuus ASTM C289
likimääräisanalyysi ASTM D3172,
ASTM 3173,
ASTM 3174,
ASTM 3175
kiisurikin määritys ASTM D2492
sadehuuhtouma ASTM D3987
näytteenvalmistelu ASTM D2013
seulonta-analyysi ASTM C136
seulontakoe ASTM D4749
kokoanalyysi ASTM D293
pysyvyys (NaSO4) ASTM C88
ominaispaino ja absorptio ASTM D2216
ominaispaino (koksi) ASTM D167-93
stabiilisuus/kovuus (koksi) ASTM D3402
standarditestimenetelmä
kiinteän jätteen erotukseen vedestä täristyksellä
ASTM D3987
rikki sulfaattianalyysissä ASTM D2492
hiilen rikkimääritys pommisäiliössä ASTM D3177
tuhkan rikkipitoisuus (SO3) ASTM D5016
pintakosteuden analyysi ASTM D3302
synteettisen saostuksen uuttomenetelmä US EPA 1312
kokonaiskosteus ASTM D2961,
ASTM 3302,
ASTM D5142
rikin kokonaismääritys ASTM D4239
myrkyllisyysominaisuuksien uuttomenetelmä
(TCLP)
US EPA 1311
pienhiukkasanalyysi (ICP) ASTM D6357
todellinen ominaispaino ASTM D167
rummutus (kuiva tai märkä) ASTM D441
alkuaineanalyysi ASTM D3176
haihtuvien aineiden analyysi ASTM D3175,
ASTM D5142,
ASTM D4239
pestävyys/flotaatio ASTM D4371
vesiliukoiset emäkset ASTM D3682.

SGS tarjoaa maailmanlaajuisesti kattavan valikoiman kansainvälisesti tunnustettuja standardeja noudattavia testauspalveluja. Ota yhteyttä SGS:ään, niin saat tarkat tulokset kaikkiin testaustarpeisiin.