Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Varmista, että asiakkaat saavat tavarat hyväksyttävässä kunnossa ja vältä kuljetuksesta ja käsittelystä aiheutuvia vahinkoja luotettavan ja hyvänlaatuisen pakkauksen avulla.

SGS:n pakkausmateriaalin testaus on yksinkertaista, nopeaa ja edullista. Varmistamme, että pakkausmateriaalisi täyttää vaatimuksesi ja antaa vaaditun suojan tuotteellesi.

Pakkaus- ja paperin testaus hyödyntämällä ISTA ja ASTM D-4169 -menetelmiä auttaa sinua minimoimaan tuotevahingot ja hajoamisen kuljetuksen ja levityksen aikana. Suoritamme seuraavat testit: fyysinen ja mekaaninen (isku, tärinä, pinoaminen jne.) sää ja vanheneminen, materiaalin lujuus, painolaatu, kemikaalit, ISTA-testaus ja elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutumista koskeva testaus.

EU:ssa pakkauksista ja pakkausjätteestä säädetään direktiivissä 94/62/EY. Ympäristönsuojelun korkeampia tasoja varten pakkauksia voidaan testata myös direktiivin raskasmetallien pitoisuustasojen alentamisesta 94/62/EY mukaisesti, päätös 97/129/EY kansallisten toimenpiteiden yhdenmukaistamisesta ja päätös 1999/177/EY muovisia laatikoita ja kuormalavoja koskevista poikkeusedellytyksistä.

Amerikan Yhdysvalloissa Toxic Packaging Clearinghouse (TPCH) suosii the Model Toxics in Packaging -lakia.

ISTA (International Safe Transit Association) sertifioidun laboratorion, kuten esimerkiksi SGS:n palkkaaminen antaa mielellesi rauhan. Jos pakkauksesi suunnittelu läpäisee ISTA-testauksen, voit olla vakuuttunut, että se suojaa tuotetta vahingoilta, joita jokapäiväisissä kuljetuksissa odotetusti tapahtuu. ISTAn kuljetuksia koskeva testausohjelma (Transit Tested Program) hyödyttää sinua parannetun suojan ja pienenevän hävikin, harvenevien tai pois jäävien korvaushakemusten, lyhyempien tuotekehitysaikojen ja lisääntyneen asiakastyytyväisyyden ansiosta. ISTA-testauksen suorittaneet jäsenet saavat laittaa pakkauksiinsa Transit Tested -sertifiointitunnuksen.

Kuljetuspakkausratkaisujen testauslaboratoriotamme ovat ISTA, NMFC, UN/DOT, IATA, jotka ovat sertifioituja ja kattavat täyden valikoiman ASTM- ja TAPPI-menetelmiä. Olemme myös COFRAC:n akkreditoima elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutumista koskevaa testausta varten.

Sisä- ja ulkopakkaustuotteiden testaus sisältää paperin – aallotetut tuotteet ja muovituotteet, paperi- ja muovikassit, pahvilaatikot, kuormalavat, muovipullot ja kelmu ja lasi.

Paranna asiakastyytyväisyyttä ja pienennä hävikkiä pakkausmateriaalien SGS:n testauksen avulla.