Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Yli 25 vuoden kokemuksen ja kolmen GLP-standardin mukaisen laboratorion avulla SGS:n luonnontieteiden palvelut tarjoavat farmakokineettisiä analyysejä ja bioanalyyttisiä palveluita erityisen asiantuntijatiimin kautta.

Kaiken kokoiset farmaseuttiset ja bioteknologian yritykset ovat valinneet meidät bioanalyyttiseksi yhteistyökumppanikseen. SGS tarjoaa asiantuntemusta de novo -kokeiden (mukaan lukien immunokokeet) kehittämiseen sekä suurien näyteanalyysien tukemiseen niin prekliinisissä kuin kliinisissäkin tutkimuksissa.

SGS tukee erilaisten yhdisteiden (mukaan lukien peptidit) bioanalyysiä tarjoamalla valikoiman tekniikoita ja menettelytapoja nopeisiin ja suuriin bioanalyyseihin. Menettelytapojen kehitysprosessimme keskittyvät tehokkaisiin teknologisiin toimintoihin (esim. TurboFlow-poisto, monianturiset robotit).

SGS tarjoaa yli 700 validoitua bioanalyysikäytäntöä, jotka ovat valmiita käytettäviksi lyhyellä aikavälillä. Hyväksyntätestauskriteerit noudattavat FDA:n (toukokuu 2001) ja Crystal City -konferenssin (toukokuu 2006) ohjeita. Kaikki hyväksyntätestaukset räätälöidään erityisien ohjelmavaatimuksien mukaisiksi.

Kuivan veritahran analyysi

Kuivan veritahran (DBS) tekniikka tarjoaa lukuisia etuja toksiikokineettisiin (TK) ja farmakokineettisiin (PK) analyyseihin. Näitä etuja ovat mm. pienempien verinäytteiden otto, ei oton jälkeistä prosessointia, alhainen biovaarojen riski, pienempi resurssitarve näytteiden kuljetuksessa ja säilytyksessä. Näyteanalyysiä voidaan lisäksi yksinkertaistaa.

Varhaisesta faasista myöhäisen faasin kliinisiin tutkimuksiin ja markkinoinnin jälkeiseen vaiheeseen

Erilaisten yhdisteiden bioanalyysiä varten käytettävissäsi on valikoima tekniikoita ja menettelytapoja. Erinomaisen näytteen prosessoinnin ja analyysitoimintojen sekä tieteellisen asiantuntemuksen avulla pystymme tarjoamaan nopeita ja suurivolyymisiä bioanalyysejä:

 • Massaspektrometria
  • 29 LC-MS/MS, 5 GC-MS
 • Immunoanalyysi
  • Yksipleksisen räätälöidyn immunoanalyysin kehitys 
   • EIA:t
   • Radioimmunoanalyysi (RIA)
   • Biomarkkerianalyysin kehitys ja validointi
  • Monipleksiset räätälöidyt immunoanalysit
   • BD-helmisarja ja kvantifiointi BD FACSCanto II + -näytteenottolaitteella 96- ja 384-kuoppaisen mikrotiitterilevykapasiteetille käyttämällä BD FACSDIVA -ohjelmistoa, joka on täysin hyväksyntätestattu 21 CFR -sääntöjen osan 11 mukaisesti
   • Biomarkkerianalyysin kehitys ja hyväksyntätestaus
 • Klassinen HPLC
  • 6 HPLC -järjestelmää, joissa on UV-, fluoresenssi- ja elektrokemiatunnistimet
 • Automatisoitu näytteiden valmistus robotiikalla (monianturiset) tai turbulenttisilla virtaustekniikoilla (yhtenäiset)
 • Suuri näytteiden säilytyskapasiteetti sekä erinomainen näytteen jäljitys (400 000 näytteen säilytys ja vastaava varmistus)
 • Nykyinen yli 200 000 vuosittaisen näytteen suorituskyky
 • Näytteiden käsittelyn ja jäljityksen hoitaa Watson LIMS