Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Kliinisten tutkimusten maailmanjohtajana SGS tarjoaa kattavia kliinisen farmakokinetiikan palveluja ja analyysin (FK) ja farmakodynamiikan (FD) tukea prekliinisissä ja faasin I - III kliinisissä tutkimuksissa.

Tarjoamme korkealaatuisia menettelytapoja ja tuloksia, jotka noudattavat kansainvälisiä viranomaisstandardeja (FDA, EMEA, ICH), ensimmäisen vaiheen laitoksissa EU:ssa (Antwerpenissä yhteensä 92 potilaspaikkaa). 

Kliininen asiantuntemus

 • prekliininen farmakokinetiikka ja toksikokinetiikka (noudattaa GLP:tä)
 • bioekvivalenssi ja vertauksellinen biosaatavuus
 • ADME-farmakokinetiikkapalvelut (C14-tutkimukset)
 • muokatun vapautuksen formulaatiot
 • transdermaalinen lääkkeen anto
 • inhaloitavat lääkkeet
 • immunologinen vaste
 • farmakologisten vaikutusten farmakodynamiikkaprofilointi, mukaan lukien suuri valikoima biomarkkereita

Farmakokinetiikka- ja farmakodynamiikka-analyysi

Farmakokineetikoillamme on keskimäärin 10 vuoden kokemus ja he pystyvät tarjoamaan asiakkaillemme

 • asiantuntevia farmakokinetiikkaneuvoja prekliinisiin ja kliinisiin kehityssuunnitelmiin
 • turvallisuustietojen arviointia ja eläinkudoksen jakautumistietoja
 • tutkimuksen suunnittelua: näytteen koon laskenta, optimoitu näytteenottoaikataulu
 • ei-kompartmentaalinen ja kompartmentaalinen analyysi
 • farmakokinetiikka-/farmakodynamiikkamallinnus ja -simulointi (mukaan lukien ryhmälähestymistapa)
 • yhteisanalyysi
 • statistiikka-analyysi ja farmakokinetiikan ja farmakodynamiikan tulosten ilmoitus
 • tieteellisten julkaisujen ja tutkijaesitteiden valmistelu
 • kokemus kaikenlaisista tutkimusmalleista ja tietoanalyyseistä, kuten ensimmäisistä ihmiskokeista, lääkkeiden yhteisvaikutuksista, biologisesta hyötyosuudesta/bioekvivalenssista, farmakokinetiikasta, fyysisestä orgaanisesta kemiasta, ADME:sta (C14) ja erityisryhmien farmakokinetiikasta

Ohjelmistotyökalut

 • WinNonlin®
 • NonNem®
 • Sigmaplot-valmiudet makron luomiseen ja tilastolliseen raportointiin.

Ota yhteyttä SGS:ään, niin kerromme, miten voimme auttaa kliinisen farmakokinetiikka- ja farmakodynamiikkatestauksen kanssa.