Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

SGS:n molekyylipainoanalyysi: tehokas tekniikka auttaa arvioimaan molekyylikoon

Molekyylipainon saaminen selville auttaa tunnistamaan kaikki yhdisteet pienistä orgaanisista molekyyleistä ehjiin glykoproteiineihin. Käytämme molekyylipainon analysoimisessa esimerkiksi massaspektrometriaa (MS), joten se mitataan tarkasti laajalta alueelta ja näytettä kuluu erittäin vähän, yleensä vähemmän kuin pikomooli. Teoreettisen ja mitatun massan eri voi olla merkki muutoksista.

Miksi kannattaa valita SGS:n molekyylipainon analyysi?

Palvelumme:

  • Tarjoamme laajaa molekyylipainon mittauspalvelujen valikoimaa pienistä molekyyleistä kokonaisiin proteiineihin ja glykoproteiineihin.
  • Kun massa mitataan tarkasti usein neljän tai viiden desimaalin tarkkuudella, yhdisteen koostumus saadaan selville helpommin.
  • Tämä menetelmä täyttää karakterisoinnille ja biofarmaseuttisille valmisteille asetettavat International Conference on Harmonization of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use (ICH Q6B) -vaatimukset, kun haetaan markkinointilupaa.

Luotettavia molekyylipainon analyysejä alan johtavalta yritykseltä

Maailman johtavana molekyylipainon analyysien tarjoajana annamme käyttöön kokemusta, teknistä ja sääntelyyn keskittyvää osaamista sekä tarvitsemasi ainutlaatuisen kansainvälisen verkoston.

Monipuolinen massaspektrometriavälineistömme tekee mahdolliseksi parhaan mahdollisen ionisointitekniikan valitseminen yhdisteelle:

  • Matriisiavusteinen laserdesorptioionisointimassaspektrometria (MALDI-MS)
  • Nopeaan atomien pommitukseen perustuva massaspektrometria (FAB-MS)
  • Elektronisuihkutusionisointiin perustuva massapektrometria (ES-MS)
  • Nestekromatografia ja massaspektrometriatunnistus (LC-MS) monimutkaisille seoksille

Molekyylikoko voidaan arvioida myös kokosyrjäytymiskromatografian ja natriumdodekyylisulfaatti- polyakryyliamidigeelielektroforeesin (SDS-PAGE) avulla.

Ota yhteyttä meihin ja kysy lisää molekyylipainon analyysipalveluistamme.