Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

SGS käyttää erilaisia nukleiinihappo- ja proteiinipohjaisia tekniikoita luokittelemaan solulinjojen identiteettiä ja arvioimaan ilmiasurakennetta.

Laadukkaat laitoksemme ja asiantuntijahenkilöstömme auttavat varmistamaan biolääkevalmisteen turvallisuuden suoritettaessa solulinjan luokittelutestiä.

Solulinjojen käyttäminen tuottamaan rekombinanttiproteiinivalmisteita edellyttää ICH:n ohjeen Q5B mukaan, että "ilmiasurakenteen ja lopullisen puhdistetun proteiinin luokittelu ovat molemmat tärkeitä yhdenmukaisessa rekombinantti-DNA-pohjaisen valmisteen tuotannossa". Analyysin pitäisi "määrittää, että valmisteen oikea koodaussekvenssi sisältyy isäntäsoluun ja että se säilyy viljelyn aikana tuotannon loppuun asti".Solulinjan luokittelutestimenetelmät

isoentsyymianalyysit

 • virtaussytometria-analyysi (FACS Canto II)
 • histoyhteensopivuusantigeenit
 • Southern-blottaus
 • DNA-sormenjälkitekniikka
 • DNA-sekvensointi (yhdessä DNA Visionin kanssa)
 • Biologinen turvallisuustestaus

satunnaisvirusanalyysi (ICH Q5A)

 • tarkka virusten/bakteerien tunnistus qPCR-menetelmällä
 • virustitraus plakkianalyysillä
 • hemagglutinaatio-/hemadsorptioanalyysi
 • mykoplasmatestaus Euroopan
 • farmakopean 2.6.7 ja FDA:n ohjeen mukaanviljelymenetelmä
 • suora rokotus
 • isäntäjäämien tunnistus:
 • yleinen DNA-/RNA-jäämä

SGS:n korkealaatuiset laitokset, asiantunteva henkilöstö ja kattava palvelu varmistavat biolääkevalmisteen turvallisuuden, kun tarvitaan solulinjan luokittelupalveluja.