Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

SGS Exprimo:n kehittyneet farmakokinetiikka- ja farmakodynamiikkapalvelut (PK/PD) sekä lääkkeiden vaikutuksen mallinnus auttavat asiakkaita tekemään oikeisiin tietoihin perustuvia lääkkeiden kehittämiseen ja kliinisiin kokeisiin liittyviä päätöksiä nopeasti.

Kun otetaan käyttöön mallinnukseen perustuva lähestymistapa kehitettäessä lääkkeitä, potilaiden käyttöön saadaan uusia, turvallisia ja tehokkaita lääkkeitä vähemmillä ponnistuksilla. Me SGS Exprimo:llä keskitymme kvantitatiivisiin mallipohjaisiin lähestymistapoihin kaikissa farmaseuttisten valmisteiden kehitysvaiheissa.

Vuosikausien kokemuksen ja uusimpien ohjelmistojen ansiosta mallintamis- ja simulointiasiantuntijamme auttavat vähentämään epäonnistuneien yhdisteiden ja tutkimusvirheiden määrää. Lisäksi tutkimuksia tarvitsee rekisteröidä vähemmän.

Tarjoamme seuraavia palveluita itsenäisinä tai osana (bio)farmaseuttisten valmisteiden karakterisointipalveluitamme sekä turvallisuuden ja tehokkuuden varmistamista sekä viranomaisten vaatimukset täyttävää raportointia:

 • Populaation farmakokineettinen mallintaminen:
  • Tutkimussuunnittelu, analyysi ja tulkinta
  • Kehittynyt absorption/kovariaation mallintaminen
  • Kattava mallien arviointi
 • Kehittynyt PK/PD-mallinnus
  • Tutkimusten suunnitteleminen ja tulosten tulkinta
  • Huipputasoinen mallien kehittäminen
  • Kattava mallien arviointi
  • Lopulliseen malliin perustuvat simulaatiot, jotta seuraavan tutkimuksen suunnitteleminen sujuu helpommin
  • Biologisten aineiden ja vasta-aineiden PK/PD-mallinnus
  • Prekliininen PK/PD-mallinnus ja lajien välinen skaalaus
  • Kohdennetut medioidut lääkkeidenjakaantumismallit
 • Lääkkeiden vaikutuksen mallintaminen:
  • Mekanistiset ja empiiriset sairauksien mallintamiset
  • Uuden lääkkeen asemoiminen terapeuttiselle alueella
  • Biomarkkerien yhdistäminen kliinisiin tuloksiin
  • Kliinisten kokeiden onnistumisen todennäköisyyden simuloiminen
 • Pediatria:
  • Aikuisten PK- ja PD-tietojen skaalaaminen/ekstrapoloiminen
  • Tutkimussuunnittelua avustavat simulaatiot
  • Pediatristen tutkimussuunnitelmien (PIP) valmisteleminen ja/tai arvioiminen
 • Vaatimustenmukaisuuskonsultointi ja neuvonta kaikissa mallinnuksen vaiheissa, kun lääkettä kehitetään:
  • Asiakirjojen arvioiminen ennen lähettämistä viranomaisille
  • Yhteenvedon laatiminen M&S-työstä
  • Valmisteleminen neuvoa-antavan komitean tapaamiseen
 • Räätälöity koulutus:
  • Perustason NONMEM-kurssi (julkinen ja paikan päällä)
  • Kliinisten kokeiden simulointikurssi (julkinen ja paikan päällä)

Ota SGS Exprimo:ään yhteyttä, niin kerromme, miten voimme auttaa täyttämään PK/PD-mallinnukselle ja simuloinnille asetettavat vaatimukset.