Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Yhtenä nopeimmin kasvavista tieteen aloista, biolääkkeet tarjoavat loistavia mahdollisuuksia tutkijoille ja yrityksille.

Nopeiden edistysaskelien tukemiseksi SGS on kehittänyt laajan valikoiman palveluja, jotka perustuvat laajaan kokemukseemme biolääketestauksesta, kliinisestä tutkimuksesta, turvallisuudesta ja laadunvarmistuksesta ja auditoinnista.

SGS oli uranuurtaja fysikokemiallisessa luonnehdinnassa käyttäen suuren suorituskyvyn massaspektrometriaa ja aputekniikoita (glyko-)proteiinien ensisijaisen ja korkeamman tason rakenteen analysoimiseksi. Biolääkkeiden ja biosimilaarien testauspalvelumme ovat innovatiivisesti jatkaneet yritysten edistyksen tukemista kliinisin tutkimuksin ja kokein tuotteen tuomiseksi nopeasti ja turvallisesti markkinoille mahdollisimman pian. Biolääkeasiantuntijamme voivat ammattitaitoisesti suorittaa laboratoriossa biolääkkeiden, kuten rekombinanttiproteiinien ja -peptidien sekä monoklonaalisten vasta-aineiden tai nukleiinihappopohjaisten lääkkeiden, luonnehdinnan ja laadunvalvontatestit sekä kliiniset kokeet turvallisuuden ja tehokkuuden testaamiseksi.

Asiantuntijamme ovat aina valmiita keskustelemaan ohjelman mukauttamisesta omiin tarpeisiisi ja käytettävistä eri tekniikoista. He tarjoavat myös bioteknologian konsultointipalveluja menettelytapojen sekä tutkimustehokkuuden, kehityksen ja tuotannon kehittämiseksi, validoimiseksi ja parantamiseksi.