Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Jos yrityksesi myy tuotteita ja palveluja kansainvälisille rautatiealan toimijoille ja yrityksille, organisaatio voi hyötyä merkittävästi IRIS-sertifioinnista, joka perustuu rautatiealan laadunhallinnan standardiin. Sertifiointi on pakollinen Euroopassa tapahtuvalle myynnille.

Rautatieteollisuuden kansainvälinen IRIS-standardi on maailmanlaajuinen menetelmä rautatiealan alihankintaketjun liiketoimintajärjestelmien arviointiin. Se perustuu ISO 9001 -standardiin ja on räätälöity kansainvälisen rautatieteollisuuden vaatimusten mukaisesti.

SGS:n kokeneet auditoijat tuntevat perusteellisesti sekä alan että sen sertifiointistandardit, ja voivat ohjata organisaatiotasi IRIS-sertifiointiinliiittyvässä auditointiprosessissa. Onnistunut sertifiointi avaa uusia markkinoita ja osoittaa sitoutumisesi laatuun ja turvallisuuteen.

IRIS-määräykset ja -ohjeet lisäävät rautatiealan alihankkijoiden auditointien avoimuutta. Ne koskevat rautatieteollisuuden laite- ja osatoimittajia, ja ne ovat olleet pakollisia rautateiden liikkuvalle kalustolle ja merkinannolle vuodesta 2009. IRIS-standardin kehitti Euroopan rautatieteollisuusliitto UNIFE.

IRIS-sertifioinnin vaatimukset ovat keskeinen osa osallistuvien yritysten hallintarjärjestelmiä, ja niistä on hyötyä muun muassa seuraaville:

Järjestelmäintegraattorit

  • laadun parantaminen eri tuotantopaikoissa
  • alihankkijoiden arviointi- ja hyväksyntäprosessin yksinkertaistaminen
  • itsehyväksyttyjen auditointien poistaminen
  • tarkkojen ja luotettavien tietojen saatavuus yhteisestä IRIS-verkkotietokannasta.

Laitevalmistajat

  • tietojen syöttäminen ja päivittäminen IRIS-jäjestelmään
  • suoritetun sertifioinnin tietojen toimittaminen kaikille järjestelmäintegraattoreille ja potentiaalisille asiakkaille
  • paremman näkyvyyden hankkiminen koko alalla
  • ajan ja rahan säästäminen yhdellä sertifiointihakemuksella (ISO 9001 ja IRIS).

Toimijat

  • parannukset koko alihankintaketjussa sekä rautateiden laitteiden että rautateiden liikkuvan kaluston osalta.

Voimme auttaa organisaatiotasi kehittämään rautatiealan laadunhallintajärjestelmänIRIS-sertifioinnin mukaisesti tehdyn arvioinnin avulla ja parantamaan suorituskykyä auditointi-, sertifiointi- ja koulutuspalveluilla.