Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Adenosiinitrifosfaatti- eli ATP-kokeella voidaan mitata bakteerien määrä vedessä ja muissa aineissa. Ota yhteyttä SGS:ään jo tänään ja tilaa toimipaikkaasi ATP-analyysi välttyäksesi bakteeritartunnoilta ja ylimääräisiltä kustannuksilta.

ATP-testi tehdään osana mikrobiologisia kokeita, joissa selvitetään veden ja muiden aineiden bakteeritaso. Adenosiinitrifosfaatti on molekyyli ja energialähde, jota esiintyy kaikissa elävissä soluissa, joten testin tulokset kertovat paljon näytteessä elävistä eliöistä.

ATP-testi on tehokas ja näyttää tulokset nopeasti kuvaruutunäytön avulla. Käytämme kaikissa laboratorioanalyyseissamme edistyksellisiä tekniikoita. Kokeessa mitataan näytteen bioluminesenssi. Adenosiinitrifosfaatti reagoi lusiferaasi-entsyymin kanssa tuottamalla valoa, jota voidaan mitata luminometrillä. Valon määrä paljastaa näytteen elävien eliöiden määrän.

ATP-analyysin avulla voit varmistaa, että organisaatiosi täyttää vaadittavat määräykset. Tarvittaessa voimme tehdä puhdistussuunnitelman analyysitulosten perusteella. Palvelumme ovat joustavia ja jokaisen yrityksen tarpeisiin räätälöityjä, ja ne auttavat pienentämään toiminnan riskejä, kasvattamaan tehokkuutta sekä parantamaan yrityksesi mainetta.

Bakteeritartunnat ovat merkittävä ympäristöriski. Vaarallisia bakteereita voi olla tuotteissasi, juoma- ja jäähdytysvesissä sekä tuotannossa syntyvissä jätteissä. Ennakoiva lähestymistapa ja selkeä seurantasuunnitelma varmistavat toiminnan saasteettomuuden ja antavat etumatkaa kilpailijoihin. Tuotteet, joiden turvallisuus voidaan taata, saadaan markkinoille nopeasti. Ota yhteyttä ATP-työryhmäämme jo tänään.