Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

SGS:n remediaatiotutkimuksella selvität kustannustehokkaimmat menetelmät, joilla toimipaikkasi saastuneen maaperän voidaan puhdistaa.

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme jo tänään.

Teollisuuskäytössä saastunut maaperä voi vaarantaa terveytemme, ekosysteemejä ja vesistöjä. SGS: remediaatiotutkimuksella puhdistat toimipaikkasi maaperän, mikä pienentää yrityksen ympäristövaikutusta ja kasvattaa toimipaikan arvoa.

Voit tilata remediaatiotutkimuksen akkreditoidulta ympäristötyöryhmältämme. Niin varmistat, että töissä otetaan huomioon saastumisen laji ja laajuus. Analysoimme toimipaikan saasteiden määrän sekä geologiset ja hydrogeologiset olosuhteet yrityksellesi sopivien ratkaisujen määrittämiseksi.

Tutkimuksissa noudatetaan tiukasti turvalliseksi ja kustannustehokkaaksi todettuja menetelmiä, jotka täyttävät viimeisimmät lait ja määräykset. Tuloksena yrityksesi saa yksilöllisen remediaatiosuunnitelman, jossa tarjotaan useita toimipaikkasi sopivia jatkotoimenpiteitä.

Esimerkkejä remediaatiotoimenpiteistä:

  • In situ -toimenpiteet: bioremediaatio, luonnollinen vaimeneminen, (bio)ilmastus, (bio)injektointi, läpäisevä reaktiivinen seinämä, huokoskaasuimu ja injektointi
  • On-site-toimenpiteet: siirrettävien laboratorioiden pohjaveden pumppaus ja käsittely (separaattorit, poistotorni, aktiivihiili), maanviljely ja maaperän käsittely
  • Off-site-tekniikat: saastuneen maan näytteenotto ja arviointi käsittelykeskuksessa, jossa tarjotaan biologisia ja fysiokemiallisia käsittelyjä sekä lämpö- ja polttokäsittelyjä.

Remediaatiotutkimusten jälkeen kokoamme yrityksellesi tekniset ja hallinnolliset tiedot yhdistävät tarjouserittelyt, joita urakoitsijat tarvitsevat remediaatiotöitä varten. Arvioimme ja vertaamme remediaatiotarjoukset riippumattomasti ja luotettavasti.

Puhdistustöiden aikana varmistamme myös, että urakoitsija noudattaa tarjouserittelyä ja turvallisuusmääräyksiä. Koska toimimme toimipaikaltasi käsin, pystymme tarvittaessa hoitamaan maa-aineksen lajittelun ja näytteenoton sekä pohjaveden testauksen.

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme ja kysy lisää liiketoimintaasi parhaiten sopivista remediaatioratkaisuista.