Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

SGS tarjoaa polykloorattuja bifenyylejä (PCB) sisältävien muuntajien hallintapalveluita, joiden avulla voit kierrättää ja hävittää sähköiset muuntajat ja kondensaattorit vaivattomasti. Saat lisätietoa jätteiden uudelleenkäytöstä ottamalla yhteyttä akkreditoituihin laboratorioihimme jo tänään.

Sähköiset muuntajat ja kondensaattorit ovat polykloorattujen bifenyylien (PCB) merkittävä lähde. PCB:t ovat hitaasti hajoavia orgaanisia saastuttavia aineita, jotka kertyvät ympäristöön. Vapautuneet PCB:t voivat olla vaaraksi vuosikymmenten ajan ja aiheuttaa haittaa ihmisten terveydelle ja ympäristölle.

Akkreditoitujen laboratorioidemme tarjoamat jätehuoltopalvelut voivat auttaa yrityksesi teollisuusjätteiden luokittelussa ja uudelleenkäytössä. Voimme käyttää uudelleen jopa 95 prosenttia purettujen muuntajien ja kondensaattorien materiaalista ja hyödyntää sitä raaka-aineena.

Työryhmämme ovat PCB-muuntajien ja -kondensaattorien lisensioituja käsittelijöitä. Huolehdimme yrityksesi elektronisen jätteen keräyksestä. Kookkaat laitteet voimme purkaa paikan päällä omien nosto- ja purkulaitteidemme avulla. Kuljetus hävittämistä varten tapahtuu vuotosuojatuissa säiliöissä, jotka siirretään akkreditoituihin laboratorioihimme tilapäistä säilytystä, käsittelyä ja hävittämistä varten. Vaaralliset jätteet voidaan siten hävittää turvallisesti ja laillisesti.

Noudatamme työssämme kaikkia kansallisia ja kansainvälisiä määräyksiä. Voit olla varma siitä, että toimenpiteesi täyttävät alakohtaiset lakisääteiset vaatimukset. Antamamme sertifikaatit todistavat, että jätteet käsitellään asianmukaisella tavalla.

Ota yhteyttä meihin jo tänään ja takaa muuntajien ja kondensaattoreiden turvallinen ja ympäristöä suojeleva hävittäminen.