Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

PCB-yhdisteet (polyklooribifenyylit) ovat yksi tiukimmin säännellyistä ja vaarallisimmista kemikaaleista. Ota meihin yhteyttä jo tänään ja tilaa PCB-yhdisteiden testauspalvelu, niin saat selville, vapautuuko käyttämissäsi teollisissa prosesseissa näitä myrkyllisiä aineita.

PCB-yhdisteitä on käytetty monissa tuotteissa, lähtien muuntajista ja rakennusmateriaaleista aina musteisiin ja maaleihin saakka. Jotkut näistä yhdisteistä ovat myrkyllisiä ja voivat vapautua ympäristöön PCB-yhdisteitä sisältävistä kaatopaikkajätteistä tai polttolaitoksista.

PCB-yhdisteet säilyvät luonnossa pitkään, sillä ne ovat vakaita eivätkä hajoa. Esimerkiksi noin 10 prosenttia kaikista PCB-yhdisteistä, jotka on tuotettu niiden keksimisen jälkeen eli 1920-luvulta lähtien, kiertää luonnossa vielä tänäkin päivänä. PCB-yhdisteet voivat myös kulkeutua pitkiä matkoja. Niinpä ne voivat aiheuttaa vakavia, maailmanlaajuisia ympäristöongelmia ja vahingoittaa ihmisten terveyttä. Sen vuoksi ne kielletty tai niiden käyttö on tiukasti rajattua monissa maissa.  

Hallitaksesi tätä vakavaa uhkaa ympäristölle ja terveydelle tarvitset kokeneiden asiantuntijoiden apua PCB-yhdisteiden mahdollisten lähteiden paikallistamisessa ja ratkaisujen laatimisessa niiden hallintaan ja poistamiseen.

Paikan päällä olevat laboratoriomme ottavat näytteitä useista mahdollisista lähteistä ja tutkivat PCB-yhdisteiden esiintymisen. Tuloksena olevat raportit sisältävät neuvoja ja suosituksia määräysten noudattamiseksi ja työmenetelmiesi muokkaamiseen niin, että ne tuottavat mahdollisimman vähän PCB-yhdisteitä.

Minimoi haitalliset ympäristövaikutukset ja varmista, että menetelmäsi eivät aiheuta vaaraa terveydelle. Turvaa puhdas ympäristötodistus ja yrityksesi tulevaisuus. Ota yhteyttä meihin jo tänään.