Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

SGS:n MultiTrace-tekniikan avulla maaperässä ja vedessä mahdollisesti olevat sadat saastuttavat aineet pystytään selvittämään yhdellä analyysilla. Ota yhteyttä asiantuntijoihimme jo tänään.

SGS:n MultiTrace® on nopea ja monitahoinen analyyttinen seulontamenetelmä. Se tarjoaa kattavan analyysin sadoista saastuttavista aineista, joita voi olla maaperässä ja pohjavedestä otetuissa näytteissä. Sen avulla voit tehdä alustavan ja kattavan ympäristötutkimuksen toimipaikkasi maan laadusta. Nopean integroidun seulontamenetelmän tulokset saat jo viidessä päivässä. MultiTrace turvaa yrityksesi liiketoiminnan, sillä voit selvittää toimipaikan historian ja ehkäistä riskejä jo projektin alkuvaiheessa.

Edistyksellinen teknologia tunnistaa lukuisten mikrosaasteiden, pysyvien orgaanisten yhdisteiden (POP) ja muiden aineiden pienetkin pitoisuudet. Tutkittavia yhdisteitä on 350 ja ne on valittu huolellisesti. Listaa lisäksi päivitetään koko ajan, jotta voidaan olla varmoja siitä, että se täyttää kaikki kansallisen ja kansainvälisen lainsäädännön vaatimukset. Otamme mukaan myös aineet, joiden odotamme sisältyvän tulevaisuuden ympäristömääräyksiin.

MultiTrace on todellinen riskinarviointiväline, joka on akkreditoitu kansainvälisten standardien mukaan ja hinnoiteltu kilpailukykyiseksi. Tulokset antavat objektiivisen ja tieteellisen perustan tarkemmille maaperän ja pohjaveden jatkotutkimuksille tarvittaessa.

Anna kokeneen ja asiantuntevan työryhmämme ottaa ympäristötutkimuksesi hoitaakseen. SGS MultiTrace on ratkaisu monenlaisten saastuttavien aineiden nopeaan analysointiin. Ota yhteyttä meihin jo tänään.