Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

SGS:n metallianalyysit paljastavat toimipaikkasi riskialueet. Niiden avulla voit varmistaa, että laitteet tai prosessit eivät aiheuta metallien valumista ympäristöön. Ota yhteyttä asiantuntijoihimme jo tänään.

Teollisissa tai kemiallisissa prosesseissa käytetyt metallit voivat saastuttaa ympäristöä jopa pieninä määrinä. Amalgaami, putkistojen hitsaukset, metallipinnoitteet ja muut aineet voivat aiheuttaa riskin metallien liukenemisesta maaperään tai vesiin. Metallit voivat myös joutua ravintoketjuun, jolloin ne voivat aiheuttaa haittaa ihmisten terveydelle. Esimerkiksi äyriäisiin voi kerääntyä elohopeaa.

Metallianalyysien ja metallien muodostumistutkimusten avulla voidaan määritellä mahdolliset ongelma-alueet ja laatia suunnitelma riskien pienentämiseksi tulevaisuudessa.

Meillä on kokemusta ratkaisujen tarjoamisesta toimipaikalla tapahtuvaan ja toimipaikan ulkopuoliseen toimintaan. Teemme täyden kartoituksen laitoksesta ja sen prosesseista. Käytämme työssämme uusimpia laitteita ja välineitä. Erikoisanalyytikkomme keräävät näytteitä juoma-, joki- ja jätevedestä, maaperästä, sedimenteistä tai lietteestä sekä kaloista ja äyriäisistä.

Metallien analyysin ja muodostumistutkimusten avulla pystytään selvittämään toimipaikan ongelma-alueet. Työssä käytetään viimeisintä tekniikkaa kuten suuren resoluution induktiivisesti kytkettyä plasmamassaspektometriaa. Raportit antavat paremman kuvan siitä, mitä metalleja alueelle kertyy ja millaisten prosessien aikana niitä vapautuu. Tutkimme lisäksi alueen metallisaasteet, jotta metallien ilmenemismuodot voidaan määrittää. Tällä tavalla voidaan arvioida niiden biosaatavuus ja ekotoksikologinen vaikutus.

Voimme tutkia myös toimintaan parhaiten sopivat kunnostus- ja poistamismenetelmät. Ota yhteyttä asiantuntijoihimme jo tänään ja varmista toimintasi tehokkuus ja turvallisuus.