Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Tutkimalla maaperä- ja vesinäytteiden hiilivetyjä SGS saa selville maaperän, sedimentin, veden ja ilman raakaöljypitoisuuden.

Ota yhteyttä asiantuntevaan työryhmäämme ja tilaa tutkimus jo tänään.

Hiilivedyt ovat orgaanisia yhdisteitä, joita esiintyy lähinnä luonnon energialähteissä kuten raakaöljyssä ja maakaasussa sekä biomassassa kuten kasveissa. Yhdisteitä analysoimalla voidaan selvittää, onko kohteessa ympäristön saastumisen, esimerkiksi öljypäästön, putkivuodon tai teollisuuden saasteiden seurauksena syntyneitä hiilivetyjä. Menetelmällä saadaan selville öljysaasteen lähde, ikä ja laatu.

Tämän geokemian tekniikan ja edistyksellisten analysointivälineiden avulla pystymme mittaamaan raakaöljyn leviämisen asteen. Palvelumme:

  • Saastumisen alkuperän määrittäminen (organisaatiosi toimipaikka vai viereinen rakennus)
  • Saastumisen ajankohta (organisaatiosi toiminta-aikana vai jo aiemmin)
  • Saastumisen aiheuttajien luokittelu (öljy ja raakaöljy vai biogeeniset materiaalit kuten kasvit)

Tekniikassa hyödynnetään suuren erotuskyvyn kapillaarikaasukromatografia, johon on yhdistetty liekki-ionisaatiodetektori. Sen avulla saadaan yksityiskohtaista tietoa iästä, rapautumisesta, alkaanipitoisuuksista, biologisista indikaattoreista, polysyklisistä aromaattisista hiilivedyistä (PAH-yhdisteistä) ja tuntemattomista kemiallisista saastuttavista aineista, joita muut menetelmät eivät paljasta.

Analyyseilla voidaan selvittää, kuka saastumisesta on vastuussa tai määrittää tarvittavat vastatoimenpiteet.

Ota yhteyttä ympäristötutkimusosastoomme ja aloita toimipaikkasi tutkimukset jo tänään.