Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

SGS:n tarjoaa valtuutettuja laboratorioanalyysejä, joissa tarkkaillaan lukemattomia parametreja. Analyysit tarjoavat tietoa, jota tarvitset ympäristösäädösten noudattamiseen tai toiminnan vaikutusten arviointiin. Ota yhteyttä asiantuntijoihimme jo tänään.

Haluat varmasti tietää, että toimintasi on ympäristön kannalta vastuullista, ja että se noudattaa jatkuvasti muuttuvia ympäristösäädöksiä. Riippumattomat analyysimme perustuvat lukuisiin ympäristöparametreihin, jotka tarjoavat tarvitsemasi tiedot.

Ympäristötestit ja -analyysit käsittävät seuraavat alueet:

  • ilma ja kaasu
  • maaperä, liete ja sedimentti
  • vesi (jätevesi, pohjavesi, pintavesi, prosessivesi, juomavesi, painolastivesi, merivesi)
  • jäte (vaarallinen jäte, teollisuusjäte)
  • viemärivesi ja uutosvesi
  • asbesti ja muut mineraalikuidut
  • pöly ja hiukkaset.

Maailmanlaajuinen ISO 17025 -akkreditoitujen laboratorioiden verkosto tekee rutiinianalyysejä, joiden avulla saadaan selville, sisältävätkö näytteet saasteita. Meillä on myös kokemusta ja tekniikkaa yksityiskohtaisten erikoisanalyysien tekemiseen. Niiden avulla tunnistetaan kompleksiset uuden sukupolven saasteet pieninäkin pitoisuuksina.

Lisäksi tehokkaat laboratoriomme tarjoavat nopeita moniosaisia analyysivälineitä sadoille epäpuhtauksille. Edistyksellisten testausmahdollisuuksien ansiosta voimme tunnistaa lukuisten mikrosaasteiden ja pysyvien orgaanisten yhdisteiden (POP), kuten dioksiinien ja muiden aineiden pienetkin pitoisuudet. Kohdeyhdisteet valitaan huolellisesti. Tietoja tarkastellaan ja päivitetään jatkuvasti, jotta ne täyttävät kaikki voimassa olevat paikalliset ja kansainväliset vaatimukset. Tuemme myös innovaatiota ottamalla mukaan myös aineet, joiden odotamme sisältyvän tulevaisuuden ympäristömääräyksiin.

Ympäristöanalyysiraporttimme ovat arvokas työkalu, joka auttaa osoittamaan sen, että organisaatiosi toiminta on ympäristön kannalta vastuullista. Raporttien avulla voit myös laatia toimintasuunnitelman päästöjen vähentämiseksi ja sen estämiseksi, että vaarallisia aineita pääsee ympäristöön. Kokeneet työryhmämme auttavat yritystäsi innovoimaan ja mukauttamaan tuotantomenetelmiä ja sijoittamaan prosesseihin, jotka parantavat ympäristönsuojelua.

Laboratorioverkostomme voi tarjota sähköisiä tietotoimituksia (EDD), joiden ansiosta ympäristötietojen hallinta on entistä tehokkaampaa.

Koska toimintamme on riippumatonta teollisuuden tai eri alojen organisaatioista, viranomaisista ja painostusryhmistä, voit olla varma siitä, että ratkaisumme on räätälöity erityisesti yrityksesi tarpeisiin. Ne kohentavat toimintasi tehoa ja mainetta.

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme jo tänään ja kysy tarkkoja analyysejä ja räätälöityä toimintasuunnitelmaa.

Paikallinen Analyysivalikoima

Suomessa Kotkan laboratoriotoimintomme ovat FINASin akkreditoimat. Analyysivalikoima Suomessa kattaa mm. veden, maaperän ja sedimenttien analyysit, hyötykäyttö- ja kaatopaikkakelpoisuustestaukset, tekstiilien kemialliset analyysit sekä petrokemikaalien ja öljytuotteiden materiaali- ja tuotetestauksen.

Ota meihin yhteyttä saadaksesi lisätietoa.