Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

SGS:n vesitarkastuspalveluiden avulla löydät entistä tehokkaamman ratkaisun ja säästät kustannuksissa. Palvelumme ovat avuksi, halusitpa sitten noudattaa yrityksen sisäisiä menettelytapoja, täyttää lakisääteiset vaatimukset tai osoittaa sitoumuksesi kestävyyden edistämiseen. Ota yhteyttä meihin jo tänään, niin saat yrityksellesi räätälöidyn palvelun vedenhallintaan.

Olemme huolehtineet menestyksekkäästi useiden teollisuuden toimijoiden ja rakennushankkeiden vesienhallinnasta. Kokeneissa työryhmissämme toimii analyyseihin, suunnitteluun ja tekniseen toteutukseen perehtyneitä asiantuntijoita, jotka toimivat kanssasi yhteistyössä koko tarkastusprosessin ajan ja tutkivat ratkaisuja entistä parempaan vesienhallintaan. Jos alaasi koskevat vesisäädökset, voimme varmistaa, että arviointimme ovat määräystenmukaisia.

Vesitarkastuksemme ovat monialaisia ja ne tarjoavat sekä lyhyen että pitkän aikavälin ratkaisun kestävään vesienhallintaan.

Vesien tarkastus- ja hallintapalvelumme:

Rakennusten vesijärjestelmien tarkastukset

Tarkastuksemme tehdään käyttäen monivaiheista, yrityksesi tarpeet täyttävää menetelmää, joka sisältää:

 • toimitilojen kuvauksen
 • veden käytön historian analyysin
 • paikan päällä tapahtuvan tutkimuksen ja arvioinnin veden käyttöön liittyvistä laitteista, kalusteista, välineistä, maisemoinnista sekä käytännöistä, jotta vedenkäytön tehokkuus pystytään määrittämään
 • tarkastukset vuotojen varalta ja vesihävikin arvioinnit
 • erilaisia käytännöllisiä ja kustannustehokkaita ratkaisuja vesivarojen kestävään hallintaan ja kulutuksen vähentämiseen
 • henkilökunnan koulutuksen ja tietoisuusohjelman
 • laskelmat ehdotettujen aloitteiden vuosittaisista säästöistä, takaisinmaksuajoista ja sijoitusten tuotoista

teollisuuden vesitarkastukset

Asiantuntijuutemme ansiosta pystymme tarjoamaan käytännöllisiä ratkaisuja vesienhallintaan, esimerkiksi:

 • Tehtaan tai toimipaikan täydelliset tarkastukset, joiden avulla pystytään kartoittamaan vesihuollon tarpeet.
 • Laboratoriotestauspalvelut, jotka sisältävät useiden erilaisten päästöjen ja saastuttavien aineiden analysoinnin.
 • Paikan päällä tehtävät pilottitestaukset, joiden avulla voidaan säästää aikaa ja rahaa, selvittää lähtötason tiedot ja suunnitella käytännöllisen vesienhallintaratkaisun parametrit.
 • Asiantuntijoidemme laatimat kustannustehokkaat ja käytännölliset ratkaisut vedenhuoltoon myös sellaisille toimipaikoille, joilla on rajoituksia.
 • Rakentamiseen liittyvät palvelut, joissa takaamme, että suunnitelmat, piirustukset ja tekniset tiedot ovat voimassa olevan vesilainsäädännön mukaisia.

Maailman johtavana tarkastus-, testaus- ja sertifiointiyrityksenä tarjoamme ensiluokkaisia ja tehokkaita vedenhallintaratkaisuja. Ota yhteyttä meihin jo tänään, niin laadimme yrityksellesi suunnitelman vesien hallintaan.