Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Kun kyseessä on saastuneiden kohteiden puhdistaminen, miten voit varmistua valitun puhdistustekniikan tehokkuudesta?

SGS:n asiantuntijat suorittavat kattavat soveltuvuustutkimukset ja määrittävät niiden perusteella oikean, käyttötarpeesi mukaisen ratkaisun. Ota yhteyttä meihin jo tänään.

Kartoittaessamme toimipaikallesi sopivia kunnostusratkaisuja huomioimme aina eri tekniikoiden soveltuvuuden ja kustannustehokkuuden. Jotta voidaan varmistaa, että valittu ratkaisu on oikea, on joissakin tapauksissa tarpeen suorittaa lisätestejä, joilla tarkastetaan kyseisen tekniikan soveltuvuus käytännössä. Näiden laboratorio- ja käyttöpaikkatestien avulla voidaan tutkia tarkemmin käyttökohteeseesi sopivia kunnostustekniikoita.

Nämä soveltuvuustutkimuksen lisätestit kattavat seuraavat osa-alueet:

  • erityiset fysikaaliskemialliset analyysit, jotka suoritetaan paikan päällä siirrettävissä laboratorioissamme tai jossakin neljästä sertifioidusta laboratorioistamme, jotta voidaan määrittää todelliset käyttöparametrit (sähkönjohtavuus, liuennut happi, redoksipotentiaali), fysikaaliset parametrit (emäksisyys, sameus, kiintoaineet) ja kemialliset parametrit (anionit, kationit, kemiallinen hapenkulutus, orgaanisen hiilen kokonaismäärä)

  • simuloitu kunnostus laboratoriotestien avulla: käyttämällä maaperästä tai pohjavedestä otettavia tyyppinäytteitä ja lisäämällä niihin laboratoriossa ravinteita tai bakteereja voidaan tutkia saastuttavien aineiden reaktioita sekä ehdotetun puhdistustekniikan tehokkuutta

  • koetestaukset paikan päällä: varmistamme, että ehdotettu tekniikka toimii riittävän tehokkaasti, suorittamalla paikan päällä koetestauksen, jonka avulla testataan ehdotetun ratkaisun soveltuvuutta pienennetyssä mittakaavassa

  • luontaiset vaimenemismittaukset: tarkistamme, voivatko saastuneen ympäristön fysikaaliskemialliset olosuhteet johtaa luontaiseen vaimenemiseen. Siinä tapauksessa tämä voi olla mielenkiintoinen vaihtoehto taloudellisesta näkökulmasta katsottuna. Meillä on kattava asiantuntemus tältä alalta sekä hiilivetyjen ja kloorattujen liuottimien käsittelystä.

Ottamalla yhteyttä valtuutettuihin asiantuntijoihimme saat lisätietoja tarpeisiisi soveltuvista puhdistusratkaisuista.