Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

SGS:n saasteen kohde- ja kuljetustutkimukset kartoittavat saastuttavien aineiden kulkeutumisreitit toimipaikallasi ja antavat selkeät toimintaohjeet kutakin saastetyyppiä varten. Ota yhteyttä asiantuntijoihimme jo tänään.

Saastuttavat aineet kuten metallit, klooratut liuotteet, hiilivedyt ja torjunta-aineet voivat liikkua ja levitä toimipaikallasi sekä sen ympäristöön, esimerkiksi valuma-alueille, jokiin ja pohjavesiin. Kiinteät saasteet voivat liueta tai imeytyä maaperään ja pohjavesiin.

Paras keino estää saasteiden leviäminen on toimipaikallasi esiintyvien saastuttavien aineiden leviämistapojen ja tarvittavien toimenpiteiden kartoittaminen. Saasteen kohde- ja kuljetustutkimus auttaa ymmärtämään, miten saastuttavat aineet käyttäytyvät pohjavesissäsi.

Käytämme pohjaveden saasteiden käyttäytymisen simuloinnissa monitasoista pohjaveden mallinnusta, minkä ansiosta pystymme arvioimaan toimipaikkasi veden saastumisen vaiheet. Edistyneet mallinnusohjelmistomme ottavat huomioon toimipaikan geologiset ja hydrologiset olosuhteet, sademäärän, infiltraation ja vaimenemisominaisuudet sekä pohjaveden liikkeet ja esittävät niiden avulla kohteen biokemialliset reaktiot.

Tulosten perusteella tiedät, mihin toimenpiteisiin yrityksessäsi tulee ryhtyä tilanteen korjaamiseksi ja valvomiseksi. Ota yhteyttä jo tänään, niin kerromme lisää saasteiden tarkkailusta ja hallinnasta.