Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

SGS tarjoaa laajan valikoiman akkreditoiduissa laboratorioissa suoritettavia erikoisanalyyseja. Niiden antamien tietojen avulla voit varmistaa, että toimintasi on ympäristön kannalta vastuullista ja että jatkuvasti muuttuvia määräyksiä noudatetaan.

Meidät on akkreditoitu täysin sekä paikallisella että kansainvälisellä tasolla. SGS tunnustetaan yhdeksi maailman johtavista testaus- ja analysointilaboratorioista. Kokeneet työryhmämme auttavat yritystäsi innovoimaan ja mukauttamaan tuotantomenetelmiä ja sijoittamaan prosesseihin, jotka parantavat ympäristönsuojelua. Tutkimme erilaisia ympäristöllisiä parametreja, joita ovat esimerkiksi:

  • ilma ja kaasu
  • pöly ja hiukkaset
  • maaperä, liete ja sedimentti
  • vesi (jätevesi, pohjavesi, pintavesi, prosessivesi, juomavesi, painolastivesi, merivesi)
  • jäte (vaarallinen jäte, teollisuusjäte)
  • viemärivesi ja valumavesi
  • asbesti ja muut mineraalikuidut

Teemme rutiinianalyyseja saasteiden selvittämiseksi. Maailmanlaajuinen akkreditoitujen laboratorioidemme verkosto tarjoaa kuitenkin myös yksityiskohtaisia erikoisanalyyseja, joiden avulla voidaan tunnistaa kompleksiset uuden sukupolven saasteet pieninäkin pitoisuuksina. Edistyksellisten testausmahdollisuuksien ansiosta voimme tunnistaa lukuisten mikrosaasteiden ja pysyvien orgaanisten yhdisteiden (POP) kuten dioksiinien ja muiden aineiden pienetkin pitoisuudet. Kohdeyhdisteet valitaan huolellisesti. Tietoja tarkastellaan ja päivitetään jatkuvasti, jotta ne täyttävät kaikki voimassa olevat paikalliset ja kansainväliset vaatimukset. Otamme mukaan myös aineet, joiden odotamme sisältyvän tulevaisuuden ympäristömääräyksiin.

Riippumattomat ympäristöraporttimme ovat arvokas työkalu, joka auttaa osoittamaan, että organisaatiosi toiminta on ympäristön kannalta vastuullista. Palvelujemme avulla voit myös laatia toimintasuunnitelman päästöjen vähentämiseksi ja sen estämiseksi, että vaarallisia aineita pääsee ympäristöön.

Ilma-analyysimme auttaa yritystäsi vähentämään vaarallisia päästöjä ja ehkäisemään työntekijöille aiheutuvia terveyshaittoja. Tarjoamme päästöjen tarkkoja ja riippumattomia mittaus- ja verifiointipalveluita. Niiden avulla voit varmistaa, että toiminnassa noudatetaan ympäristöpäästöjä koskevia määräyksiä. Voit luottaa siihen, että tuotantoprosessit tutkitaan perusteellisesti, jolloin ympäristöä saastuttavien aineiden aiheuttamia päästöjä voidaan hallita ja vähentää.

Ota yhteyttä valtuutettuihin laboratorioihimme jo tänään ja kysy erityisiä analyysipalveluitamme. Hyvä ympäristönhallinta parantaa yrityksen liiketoimintaa.