Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Matkustalaivat, rahtialukset, lautat ja konttialukset tuottavat kaikki päästöjä, joita yhä enenevässä määrin pyritään määräyksillä rajoittamaan.

Käyttämällä SGS:n ympäristöpalveluihin kuuluvaa aluksen päästöpalvelua voit tarkkailla saasteita ja noudattaa laissa säädettyjä rajoja. Ota yhteyttä asiantuntijoihimme, niin kerromme lisää.

Alusten kaikkien päästöjen kartoittaminen on tärkeää, kun haluat varmistaa, että aluksesi ovat määräysten mukaisia ja voivat purjehtia valvotuilla vesillä ja saapua valvottuihin satamiin. Aluksen savupiippupäästöjen tarkkailupalveluissamme käytetään useita eri menetelmiä saasteiden näytteenottoon ja jäljittämiseen savupiipuissa ja pakokaasuissa. Testimenetelmämme on tehty kestämään olosuhteet aluksillasi – ne sietävät muun muassa kuumuutta, sadetta, tuulta ja liikettä. Näytteenotto tapahtuu aina paikan päällä, ja näytteet analysoidaan sekä aluksessa että valtuutetuissa laboratorioissamme.

Yksi aluksen päästöpalveluiden tarjoamista hyödyistä on laaja konttoriverkostomme, mikä tarkoittaa, että testit voidaan tehdä lähtösatamassa ennen valvotuille vesille purjehtimista.

Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n sopimus aluksista lähtöisin olevien ilmansaasteiden estämiseksi (MARPOL-sopimuksen liite VI) pyrkii vähentämään ilmaston lämpenemistä ja asettaa tiukemmat rajat alusten typpioksidi-, rikkioksidi- ja kasvihuonekaasupäästöille. Sen tarkoituksen on myös parantaa ympäristön laatua ja ihmisten terveyttä etenkin lähellä satamia ja rannikoilla sijaitsevissa yhteisöissä. MARPOL-sopimuksen muutokset astuvat voimaan seuraavien kuukausien ja vuosien aikana, joten anna asiantuntijoidemme pitää yrityksesi ajan tasalla niiden etenemisestä.

Käytämme MARPOL-sopimuksen tarkistetun liitteen VI mukaisia laitteistoja menetelmiä. Mittaustemme toistotiheys ja raporttiemme muoto ovat määräysten mukaisia, ja niitä voidaan käyttää osoituksena sitoutumisestasi päästöjen vähentämiseen. Ne todistavat myös valvojille ja osakkeenomistajille, että toimintasi on määräysten mukaista.

Toimitamme yksityiskohtaisen tarkkailuraportin, johon kuuluu päästötilastojen analyysi sekä ehdotukset päästöjen vähentämiseen ja hallintaan. Voimme auttaa laatimaan kustannustehokkaan ja kestävän suunnitelman päästöjen vähentämiseksi. Suunnitelmaan sisältyy kaikki moottoreihin tarvittavat muutokset.

Päästöjen vähentäminen kertoo liikekumppaneillesi ja osakkeenomistajille, että olet sitoutunut kehittämään toimintaasi ympäristöystävällisemmäksi. Aluksen päästöjen tarkkailupalvelu auttaa noudattamaan sallittuja päästörajoja. Ota yhteyttä meihin jo tänään.