Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Pintaveden testaaminen auttaa varmistamaan, että se on turvallista juomiseen ja vapaa-ajan harrastuksiin.

Pintavesitestauksella varmistetaan juoma- ja uimaveden laatu sekä suojellaan ekosysteemejä ja biologista monimuotoisuutta.

Pintavedellä tarkoitetaan järviä, jokia, puroja, kosteikkoja ja virtoja – vesistöjä, jotka ovat tyypillisesti herkkiä saastumisen vaikutuksille ja toimivat usein makean veden lähteenä eri tarkoituksiin, kuten juomaveden toimittamiseen.

Pintavesissä on usein epäpuhtauksia. Esimerkiksi kun pintavettä käsitellään desinfiointikemikaaleilla, kuten kloorilla, klooridioksidilla, otsonilla tai bromilla, reaktio luonnon orgaanisen aineen kanssa voi myös aiheuttaa myrkyllisiä tai syöpää aiheuttavia sivutuotteita. Epäpuhtaudet voivat olla peräisin maatalouskemikaaleista, kuten torjunta-aineista ja lannoitteista, sekä teollisuus-, kauppa-, merenkulku- tai kaatopaikkajätteestä.

SGS:n pintavesien testaus

SGS tarjoaa laajan valikoiman pintaveden analyyttisiä testauspalveluja, muun muassa seuraavat:

  • Laaja valikoima orgaanisia aineita (hiilivedyt, PAH-yhdisteet, torjunta-aineet, haihtuvat yhdisteet, PCB jne.)
  • Laaja valikoima epäorgaanisia analyysejä, mukaan lukien raskasmetallit
  • Erittäin pienten metallipitoisuuksien määrittäminen
  • Metallien erittely
  • Mikrobiologiset parametrit
  • Merkittävien anionien ja kationien tunnistus
  • Ravinteiden tunnistaminen

Miksi valita SGS?

Tarjoamme erinomaista palvelua ja 24/7-tukea, meillä on kokemusta kaikkien pintaveden epäpuhtauksien tunnistamisesta. Missä tahansa oletkin, meillä on tarjota avuksesi paikallista asiantuntemusta, jota globaali osaamisemme tukee.

Lisätietoja pintavesitestauksesta saat paikallisesta SGS:n toimistostasi.

Ota yhteyttä