Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Arvioi ruoppauksen vaikutukset ympäristöön SGS:n sedimentin ja lietteen testauspalvelujen avulla.

Suolaisten ja makeiden vesistöjen laajamittainen ruoppaaminen vaikuttaa voimakkaasti niiden sedimenttikemiaan. Mahdolliset vaikutukset näihin hauraisiin ekosysteemeihin tarkoittavat, että ympäristön suojelemiseksi tarvitaan analysointia.

Sedimentin ja lietteen testauspalvelut

Asiantuntijamme voivat tehdä sedimenttianalyysin viimeisimpien sääntelyvaatimusten mukaisesti. Niihin liittyy usein hyvin alhaisia havaitsemisrajoja. Erilaisten erottelumenetelmien avulla laboratoriomme voivat osoittaa ruopatun sedimentin vaikutukset ympäristöön.

Analyysi tehdään usein pintavesitestauksen ja koskemattoman sedimentin testauksen yhdistelmänä.

Miksi valita SGS?

Sedimenttien ja lietteen analysointi voi olla monimutkainen toimenpide, joka sisältää vaikeita, erityistä käsittelyä vaativia matriiseja ja monen osapuolen yhteistyötä. Kokenut laboratoriohenkilöstömme osaa suorittaa monenlaisia analyysejä, jotka tarjoavat tehokkaita ja tarkkoja tuloksia tietoon perustuvan päätöksenteon tueksi.

Lisätietoja sedimentin ja lietteen testauspalveluista saat ottamalla yhteyttä SGS:n paikalliseen toimistoon.

Ota yhteyttä