Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Huokoskaasutestaus auttaa arvioimaan ja vähentämään haihtuvien yhdisteiden tunkeutumista rakennuksiin.

Maaperästä voi siirtyä rakennuksiin erilaisia haihtuvia yhdisteitä. Huokoskaasutestaus auttaa organisaatiotasi ymmärtämään altistumisen vaikutukset ja mahdollistaa tietoon perustuvan päätöksenteon työntekijöiden, ympäristön ja resurssien suojelemiseksi.

SGS Huokoskaasutestauspalvelut

Käytämme sekä passiivisia että aktiivisia näytteenottomenetelmiä huokoskaasujen arvioimiseksi. Yleisiä menetelmiä ovat:

 • Passiivinen näytteenotto – sorbenttiaine jätetään maaperään tietyksi ajaksi ennen analysointia, joka tapahtuu joko termodesorptiolla tai GC-MS:llä. Passiivinen näytteenotto on yksinkertainen ja edullinen tapa, jota käytetään saastumistiedon keräämiseen ennen kuin maaperän ja pohjaveden tutkimiseen investoidaan suuria summia.
  • Waterloo Membrane Sampler:
   • Yksinkertainen ja edullinen seulontamenetelmä
   • Käytetään suurten kohteiden arviointiin ennen kohdennettuja ja kalliita tutkimuksia
   • Näytteistä analysoidaan haihtuvat orgaaniset yhdisteet ja öljyhiilivedyt, mukaan lukien BTEXN, NEPM hiilivetysarjat
  • Radiello, passiivinen ilmanäytteenottaja:
   • Kustannustehokas
   • Ei vaadi sähkövirtaa ja on helppo asentaa
   • Korkea ja jatkuva näytteenottonopeus – ihanteellinen useiden kaasupitoisuuksien määrittämiseen. Kullekin kaasumaiselle komponentille on erityinen keräyspatruuna ja näytteenottoprotokolla
   • Korkea tarkkuus – havaitsemisrajat vaihtelevat välillä 0,01 μg/m3 – 0,1 μg/m3
   • Sisältyy ISO 16200-2 -menetelmään haihtuvien orgaanisten yhdisteiden näytteenottoa ja analysointia varten
   • Täyttää CEN/TC 264 WG 11 -standardin vaatimukset
   • Suosittu Euroopassa ja Yhdysvalloissa
   • Radiellon keräämästä näytteestä analysoidaan useita kemikaaleja, kuten BTEX-yhdisteet, haihtuvat orgaaniset yhdisteet, ammoniakki, fenolit ja kresolit, anestesiakaasut, aldehydit, fluorivety, vetykloridi, rikkivety, otsoni, ammoniakki, NO2, SO2...
 • Aktiivinen näytteenotto – näyte otetaan aktiivisesti. Ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuusalan ammattilaisena sinun on ehkä saatava omaan käyttöösi näytteenotto- ja valvontalaitteita. SGS:n Pohjois-Amerikassa toimivat laitevuokrauskeskukset voivat tukea sinua. Tätä palvelua tarjotaan pian myös muualla maailmassa
  • Suositeltava menetelmä kaasuntunkeumadatan keräämiseen, erityisesti terveyteen perustuvissa riskinarvioinneissa
  • TO-15-menetelmä – alipaineastioiden käyttö
   • Yksinkertainen näytteenottomenetelmä
   • Ei vaadi virtalähdettä
   • Analyysi GC-MS:llä, jonka tulokset esitetään μg/m3
   • Näytteitä, joista tehdään useita analyysejä ja näytteitä, joissa pitoisuudet ovat suuria, voidaan laimentaa
   • Standardianalyysi kattaa 62 yhdistettä
   • Pystyy tuottamaan yleistä kaasudataa astiasta
  • TO-17 Menetelmä – termodesorptioputket
   • Sorbenttiputket, jotka on täytetty useilla hiilestä valmistetuilla molekyyliseulasorbenteilla ja erotettu lasivillalla
   • Yhdisteiden kohdealue riippuu käytetystä sorbentista
   • Sorbentteja on saatavilla eri kohdeyhdisteille
   • Analyysissä käytetään GC-MS:ää, jonka tulokset esitetään μg/m3 (5 μg/m3 toteamisraja 1L-näytteelle)
   • Edullinen
   • Standardianalyysi kattaa 56 yhdistettä

Miksi valita SGS?

Yli 6000 ympäristöasiantuntijaamme toimivat yli 100 maassa ja auttavat sinua valitsemaan oikean maaperäkaasun testausjärjestelmän tarpeidesi mukaan. Asiantuntijamme ymmärtävät kunkin järjestelmän edut ja haitat, mikä tarkoittaa, että saat tulokset tarvitsemallasi tarkkuustasolla niin että voit tehdä tietoon perustuvia päätöksiä.

Ota yhteyttä paikalliseen SGS:n toimistoon ja kysy lisää maaperäkaasun testauspalveluista.

Ota yhteyttä