Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Ilmanlaadun testaamisessa arvioidaan saastetasoja ilmanlaadun parantamiseksi.

Liikenteen, sähköntuotannon, teollisuuden ja kotitalouksien aiheuttama ilmansaaste voi muuttaa ilman koostumusta. Tämä voi johtaa syövän ja hengityselin- tai sydänsairauksien lisääntymiseen.

SGS:n ilmanlaadun valvonta

Nykyteknologian avulla voimme mitata saasteiden pitoisuuksia ulkoilmassa. Kokeneet tiimimme keräävät, säilyttävät, käsittelevät ja analysoivat näytteitä kansainvälisesti tunnustettujen ja paikallisesti hyväksyttyjen standardien mukaisesti.

Kattaviin ilmanlaatupalveluihimme kuuluvat:

 • Passiivinen seuranta
  • Käytämme diffuusiokeräimiä ja/tai passiivisia näytteenottomenetelmiä saadaksemme indikaatioita keskimääräisistä saastepitoisuuksista valittuna ajanjaksona. Ihanteellinen lähtötason mittauksiin ja väliaikaisiin kohteisiin
  • Mitattuja epäpuhtauksia ovat SO2,NO2,NOx,CO, O3,HF, H2S, BTEX ja VOC
 • Laskeuman seuranta
  • Määrittää hiukkasten ja muiden epäpuhtauksien laskeumat laitoksen rajalinjalla. Tulokset osoittavat keskimääräisen saastepitoisuuden yhden kuukauden aikana
  • Näytteistä voidaan analysoida perinteiset muuttujat, erityisesti raskasmetallit, dioksiinit, furaanit jne.
 • Suspendoituneiden hiukkasten kokonaismäärä (TSP) ja hienot hiukkaset yhteensä (PM-10 ja PM-2,5)
  • TSP – ilmassa olevat hiukkaset tai aerosolit, jotka ovat kooltaan alle 100 mikrometriä ja jotka yleensä otetaan suurten määrien näytteenottimien avulla
  • PM-10 ja PM-2,5 –Hienojakoinen hengitettävä pöly, jota säädellään mahdollisten terveysvaikutusten vuoksi
 • Aktiivinen näytteenotto sorbenttiputkella
  • Ilmaa vedetään kalibroidulla näytteenottopumpulla näytteenottoputken kautta ennalta määritetyllä virtausvauhdilla ja tietyn ajan
 • Suurten määrien näytteenotto
  • Määritetään torjunta-aine-/PCB-pitoisuuksia polyuretaanivaahdon (PUF) avulla ja dioksiini-/PAH-yhdistepitoisuuksia PUF/XAD-patruunalla, jossa on kvartsikuitusuodatin. Näytteitä analysoivat akkreditoidut SGS-laboratoriot Belgiassa, Yhdysvalloissa, Kiinassa, Saksassa ja Taiwanissa
 • Näytesäiliöt
  • Ilmanäytteenotto säiliöön alipaineistuksen avulla. Näytteenotto suoritetaan joko sattumanvaraisesti tai integroidusti keräämällä:
   • Sattumanvarainen näytteenotto – kestää yleensä lyhyen ajanjakson (1-5 minuuttia) kerrallaan ja tarjoaa yleiskuvan yksittäisestä hetkestä esimerkiksi hätävastetilanteessa
   • Integroitu näytteenotto – kerätään pidemmältä ajanjaksolta (5 min – useita tuntia). Virtauksen säädin määrittää millä nopeudella näyte tulee säiliöön. Käytetään, kun ilmanlaatu vaihtelee ajan mittaan tai kun tarvitaan aikapainotettuja pitoisuuksia
  • Alipaineistettu näytteenotto säiliöön voidaan tehdä eri pituisina ajanjaksoina aina viikkoon asti.
 • Jatkuva seuranta
  • SGS ylläpitää ja hallinnoi erityisiä liikkuvia ja kiinteitä seuranta-asemia, jotka pystyvät mittaamaan epäpuhtauspitoisuuksia reaaliajassa
  • Tyypillisiä parametreja ovat PM10, PM2,5, O3, SO2, NOx, CO, THC
  • Näytteet kulkevat Teflonista tai lasista tehdyn sisääntuloaukon läpi analysaattoriin. Tiedot kirjataan käyttäjän määrittämillä aikaväleillä ja välitetään erilliselle SGS- tai asiakaspalvelimelle
  • Tiedot validoidaan päivittäisen, viikoittaisen tai kuukausittaisen laadunvalvonnan ja kalibrointitarkastusten aikana

Miksi valita SGS?

Yli 6000 ympäristöasiantuntijan avulla yli 100 maassa SGS voi auttaa sinua suunnittelemaan ja toteuttamaan ilmanlaadun seurantaohjelmasi. Ainutlaatuisen akkreditoitujen laboratorioiden verkoston avulla voimme analysoida näytteesi nopeasti ja tarjota laadukasta tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa dataa, joka auttaa sinua tekemään tietoon perustuvia päätöksiä.

Jos haluat lisätietoja ilmanlaadun testauspalveluista, ota yhteyttä paikalliseen SGS:n toimistoon.

Ota yhteyttä