Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Tunnista savupiippujen ja -kanavien ilmapäästöjen epäpuhtauksien tyyppi ja määrä SGS:n ilmapäästötestauksen avulla.

Savupiipuista ja -kanavista vapautuva ilma on testattava saasteiden, erityisesti materian, kaasujen ja höyryjen, osalta. Ilmapäästöjen epäpuhtauksien tyypin ja määrän kvantifiointi mahdollistaa:

 • Voimassa olevien tai ehdotettujen päästömääräysten noudattamisen arviointi
 • Tuotteen huomaamattoman vuodon aiheuttamien taloudellisten tappioiden määrittäminen
 • Suunnittelutiedon kerääminen valvontalaitteiden suunnittelua varten
 • Asennettujen valvontalaitteiden tehokkuuden arviointi
 • Päästötietojen kerääminen mallintamista varten
 • Jatkuvan valvonnan kalibrointi

SGS:n ilmapäästöjen testaus

Päästötestaustiimimme ottavat säännöllisesti näytteitä valvoakseen säänneltyjä epäpuhtauksia, kuten kriteerisaasteet ja haihtuvat orgaaniset yhdisteet. Näitä ovat muun muassa seuraavat:

 • Hiukkaset (mukaan lukien PM-10- ja PM-2,5-fraktiot)
 • Happokaasut
 • Metallit (myös elohopea)
 • Dioksiinit / furaanit, PCB:t ja PAH-yhdisteet
 • Haihtuvat ja puoli haihtuvat orgaaniset yhdisteet
 • Hiilivedyt yhteensä ja eriteltyinä
 • SO2, NOX, CO, CO2, O2

Tarjoamme laajan valikoiman testaus- ja analysointipalveluja, jotka hyödyntävät uusimpia instrumentteja, kuten isokineettisiä näytteenottimia ja huipputeknisiä savukaasuanalysaattoreita.

Teemme yhteistyötä CEMS -järjestelmien (Continuous Emission Monitoring Systems) kanssa keräämällä reaaliaikaista tietoa eri parametreista, kuten O2,CO2,CO, NOX,SO2 ja THC. SGS:llä on laaja kokemus CEMS-kalibrointipalvelujen suorittamisesta Yhdysvaltojen uusimpien talouskumppanuussopimusten ja EU:n säännösten osalta, mukaan lukien:

 • Suhteellisen tarkkuuden testitarkastukset (40CFR 60 ja 75)
 • Neljännesvuosittaiset ja vuosittaiset QA/QC-auditoinnit
 • QAL 1: Hyväksytyn/sopivan laitteen ja mittausmenettelyn valinta (automaattinen mittausjärjestelmä (AMS))
 • QAL 2: Asennuksen ja kalibroinnin laadunvarmistus, mukaan lukien validointi
 • QAL 3: AMS:n jatkuva laadunvarmistus
 • ASAT: Vuotuinen laadunvarmistus valvontamittauksilla

Miksi valita SGS?

SGS:llä on maailmanlaajuinen korkeasti koulutettu henkilökunta, jonka tukena ovat vertaansa vailla olevat akkreditoidut laboratoriot. Me tarjoamme maailmanlaajuista asiantuntemusta paikallisesti. Henkilökuntamme auttaa sinua arvioimaan päästöjäsi ja ymmärtämään niiden vaikutuksia, jolloin voit tehdä tietoon perustuvia päätöksiä yrityksesi tulevasta suunnasta.

Saat lisätietoja ilmapäästötestauksesta ottamalla yhteyttä paikalliseen SGS:n toimistoon.

Ota yhteyttä