Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Suojele ihmisten terveyttä SGS:n puolihaihtuvien yhdisteiden testauksella.

Puolihaihtuvat orgaaniset yhdisteet (SVOC) voivat vahingoittaa kilpirauhasta ja muita elimiä, heikentää ihmisen lisääntymiskykyä ja kehitystä sekä vaikuttaa hermostoon. Niitä löytyy korkeamman molekyylipainon öljytuotteista, kemikaaleista, palonestoaineista, rikkakasvien ja tuholaisten torjunta-aineista ja teollisuusprosesseissa käytettävistä lisäaineista.

Puolihaihtuviin orgaanisiin yhdisteisiin sisältyvät:

 • Hiilivedyt
 • PAH-yhdisteet
 • PCB-yhdisteet
 • Aldehydit
 • Fenolit
 • Orgaaniset hapot
 • Ftalaatit

SGS:n puolihaihtuvien orgaanisten yhdisteiden testauspalvelut

Näyteanalyysi edellyttää yleensä uuttamista eli yhdisteiden erottamisesta matriisista. Tähän sisältyy saostamisvaihe:

 • Vesipohjaisissa näytteissä käytetään yleensä tiettyjä liuottimia erotussuppilossa; liuotinuuton, kiinteän faasin uuttamisen tai automaattisen kiinteän faasin uuttamisen avulla.
 • Kiinteät aineet erotetaan liuotinuuttona eri tekniikoilla, muun muassa soxhlet-, mikroaalto-, ultraääni- tai muilla, nopeutetuilla tekniikoilla.

Ennen analysointia tekninen henkilöstömme käyttää erilaisia puhdistusmenetelmiä häiritsevien aineiden poistamiseen. Analyysi voidaan tehdä käyttämällä

 • Kaasukromatografia (GC) – pääasiassa rikkakasvit ja tuholaisten torjunta-aineet, PCB:t
 • Nestekromatografia (LC) – pienten määrien PAH-yhdisteet ja räjähteet
 • Kaasukromatografia-massaspektrometria (GC/MS) – useat puolihaihtuvat yhdisteet: fenolit, PAH-yhdisteet, ftalaatit, nitroaromaatit, amiinit ja eetterit sekä yhdistelmämatriisit
 • Nestekromatografia-massaspektrometria (LC/MS) erikoisanalyyseihin, mukaan lukien perfluoratut yhdisteet (PFAS), pienten määrien perkloraatit ja muut esille tulevat epäpuhtaudet

Miksi valita SGS?

Maailmanlaajuinen yli 6000 ympäristötutkijan verkostomme tarjoaa erittäin pienten pitoisuuksien testejä pysyville orgaanisille yhdisteille, kuten per- ja polyfluorialkyyliaineet (PFAS), dioksiinit ja furaanit, polyklooratut bifenyylit (PCB), polybromidifenyylieetterit (PBDE), orgaanista klooria sisältävät torjunta-aineet, polysykliset aromaattiset hiilivedyt (PAH), lääkkeet ja henkilökohtaiset hoitotuotteet (PPCP) sekä korkearesoluutioista kaasukromatografia-massaspektrometriaa GC/MS-osaamiskeskuksissamme. Tekninen henkilökuntamme auttaa sopivien menettelyjen valinnassa varmistaakseen, että projektisi menetelmät, raportointiluettelot ja havaitsemisrajat ovat asianmukaiset.

Ota yhteyttä paikalliseen SGS:n toimistoon ja pyydä lisätietoja puolihaihtuvien yhdisteiden testauksesta.

Ota yhteyttä