Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Suojele ihmisten terveyttä metallien ja epäorgaanisten aineiden testauspalveluiden avulla.

Metallit ovat luonnossa esiintyviä aineita, jotka johtavat sähköä. Niissä on metallinen kiilto, ne ovat muokattavissa ja muodostavat kationeita. Kohonneina annoksina metallit voivat vaikuttaa haitallisesti ihmisten terveyteen, aiheuttaen elinvaurioita, neurologisia vaurioita ja lisääntymisongelmia sekä suurentunutta syöpäriskiä. Metallien myrkyllisyys riippuu niiden esiintymismuodosta ympäristössä.

Ympäristöanalysoinnista puhuttaessa termi metallit sisältää myös puolimetallit ja metalloidit. Niitä löytyy suurina pitoisuuksina ympäristöstä seuraavista syistä:

 • Teollinen toiminta
 • Kaivostoiminta
 • Kemiallisen jätteen hävittäminen
 • Lyijypitoinen bensiini
 • Maalit
 • Happosade
 • Laskeuma

Yleisimmin analysoidut metallit ovat arseeni, kupari, kromi, nikkeli, hopea, seleeni ja elohopea.

SGS:n metallien ja epäorgaanisten aineiden testauspalvelut

Tarjoamme täyden valikoiman metallien ja epäorgaanisten aineiden testauspalveluja. Prosessi vaatii yleensä happokäsittelyn metallien muuntamiseksi liukoiseen muotoon. Tämä tehdään käyttämällä erilaisia happoseoksia ja muita kemikaaleja.

Tämän jälkeen analyysi suoritetaan käyttäen jotakin seuraavista tekniikoista:

 • Induktiivisesti kytketty plasma-atomiemissiospektrometria (ICP-AES)
 • Induktiivisesti kytketty plasma-massaspektrometria (ICP-MS)
 • Atomiabsorptio (liekki- tai grafiittiuuni)
 • Kylmähöyryn atomiabsorptio (CVAA)
 • Ionikromatografia (IC)
 • Kylmähöyry atomifluoresenssi (CVAFS)

Elohopean analyysi tehdään usein erillisellä analyysillä joko CVAA:lla tai CVAFS:llä.

Miksi valita SGS?

Meillä on maailmanlaajuinen teknisten asiantuntijoiden verkosto, joka auttaa sinua valitsemaan oikeat menetelmät metallien ja epäorgaanisten aineiden testausvaatimuksiin. Valinnassa tarkastellaan sääntelyvaatimuksia, vaadittuja analyyttejä ja havaitsemisrajoja. Yhteistyö SGS:n kanssa varmistaa, että testaus ja analysointi on tehokasta ja vastaa tavoitteitasi.

Jos haluat lisätietoja metallien ja epäorgaanisten aineiden testauksesta, ota yhteyttä paikalliseen SGS:n toimistoon.

Ota yhteyttä