Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Kunnosta saastuneet alueet ja vähennä ihmisten terveydelle aiheutuvia riskejä SGS:n hiilivetytestauksella.

Öljyhiilivedyt ovat yleisiä saastuttajia niillä alueilla, joilla niitä käsitellään ja niillä on usein iso merkitys saastuneiden alueiden tutkinnassa ja puhdistamisessa. Ne kuuluvat laajaan kemikaaliperheeseen ja ne ovat alun perin peräisin raakaöljystä. Niiden koostumus vaihtelee kevyistä ja haihtuvista nesteistä paksuihin, tummiin nesteisiin tai jopa kiinteisiin aineisiin.

Öljyhiilivetyä pääsee ympäristöön eri lähteistä, kuten:

  • Vuotavat maanalaiset varastosäiliöt, jotka sisältävät bensiiniä, dieselpolttoainetta, lentopolttoainetta, hydraulisia nesteitä ja muita öljytuotteita
  • Poraus-, putkisto-, säiliö- ja jalostamovuodot

Hiilivedyt voivat aiheuttaa ihmisille useita terveysongelmia, kuten silmien ja ihon ärsytystä, hengitysvaikeuksia, erilaisia syöpiä ja keskushermoston vaurioita.

Perinteisesti öljyhiilivetyanalyysi koostui pääasiassa hiilivetyjen kokonaisanalyyseistä, jotka perustuivat mahdollisesti olemassa oleviin tuotteisiin. Näitä ovat haihtuvat öljyhiilivedyt (gasoline range organics, GRO) ja puolihaihtuvat öljyhiilivedyt (diesel range organics, DRO). Tarjoamme näitä perinteisiä testausmenetelmiä useimmissa laboratorioissamme ympäri maailmaa.

Nykyään öljyhiilivetyjen testaus ei enää ole riippuvainen pelkästään hiilivetyjen kokonaisanalyyseistä. Monet paikalliset ja kansalliset viranomaiset vaativat tarkempia hiilivetyanalyysejä tiettyjen jakeiden tai jopa tiettyjen yhdisteiden mittaamiseksi. Tämä tarjoaa parempaa tietoa hiilivetyjen lähteestä, mahdollisista terveysvaikutuksista ja vaihtoehdoista alueen kunnostamiseksi.

SGS:n hiilivetyjen testauspalvelut

Tarjoamme kattavan valikoiman testauspalveluita alueellisten vaatimusten mukaisesti. Analyysissä käytetään usein fraktiointitekniikoita epäpuhtauksien erottamiseksi yhdistetyypeittäin (alifaattinen vs. aromaattinen), hiilivetyalueittain tai yhdisteittäin, jotka viittaavat hiilivetyjen lähteeseen. Öljyhiilivetyjen kokonaismäärä määrittää myös haihtuvien ja puolihaihtuvien yhdisteiden lisätestauksen tarpeen.

Miksi valita SGS?

Meillä on yli 6000 ympäristöasiantuntijaa ympäri maailmaa. Paikalliset asiantuntijamme ja maailmanlaajuinen osaamisemme voivat auttaa sinua valitsemaan sopivat menetelmät projektisi tavoitteiden saavuttamiseksi.

Lisätietoja hiilivetyjen testauspalveluista saat paikallisesta SGS:n toimistosta.

Ota yhteyttä