Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Veden näytteenotto ja seuranta auttavat suojelemaan ympäristöä.

Vesi on elintärkeää elämälle. Vesien paikallinen pilaantuminen voi vahingoittaa ympäristöä ja vaikuttaa ihmisten terveyteen. Hallitukset ja yksityiset laitokset valvovat veden laatua ympäristön ja väestön suojelemiseksi. Saastumisen seuraukset voivat olla kauaskantoisia, mikä saattaa aiheuttaa yritykselle sekä huomattavia puhdistuskustannuksia että maineen menetyksen.

SGS:n veden näytteenotto ja seuranta

Ainutlaatuinen akkreditoitujen laboratorioiden ja näytteenottajien verkostomme käyttää uutta teknologiaa, maailmanlaajuista asiantuntemusta ja paikallista tietämystä tarjotakseen kattavan valikoiman erityyppisiä vedenseurantapalveluja.

Näitä ovat muun muassa seuraavat palvelut:

 • Juomaveden näytteenotto
  • Perustasotestaus ja jatkuva vaatimustenmukaisuuden varmistaminen
  • Näytteiden kerääminen vedenpuhdistusjärjestelmien moitteettoman toiminnan varmistamiseksi
 • Pintaveden näytteenotto
  • Näytteiden kerääminen joista, puroista ja padoista veden laadun varmistamiseksi
 • Jäteveden näytteenotto
  • Näytteenkeräys jäteveden poistopisteessä tai muissa järjestelmän vaiheissa suorituskyvyn tai vaatimustenmukaisuuden arvioimiseksi
  • Yksittäinen tai automaattinen näytteenotto yhdistelmänäytteen keräämistä varten
  • Zero Discharge of Hazardous Chemicals (ZDHC) -ohjelmapalvelut sisältäen erityisen jäteveden ja lietteen näytteenoton sekä ohjelmaa tukevat analyysipalvelut
 • Meriveden näytteenotto
  • Vesipatsasnäytteenotto käyttäen erityisiä näytteenottolaitteita, jotka on suunniteltu arvioimaan offshore-toiminnan vaikutusta meriveden laatuun
 • Pohjaveden näytteenotto
  • Pohjaveden kerääminen ja analyysi kansainvälisten standardien mukaisesti kattavaa laitevalikoimaa hyödyntäen, mukaan lukien rajapintamittarit, matala- ja suurvirtausnäytteenottopumput, läpivirtauskennot ja kalibrodut kenttäinstrumentit
  • Pohjaveden näytteenottopalvelut näytteiden keräämiseksi vaatimustenmukaisuuden testausta varten – perustason olosuhteiden ja mahdollisen saastumisen luonteen ja laajuuden arviointi
  • Muita palveluita ovat:
   • Pietsometrikaivojen asennus
   • Pumppaustestit
   • Jäljitystestit
 • Painolastiveden näytteenotto
  • Näytteenotto mahdollisesti haitallisten ei-toivottujen merieläinlajien ja painolastivedessä elävien mikro-organismien tunnistamiseksi. Tämä auttaa varmistamaan, että kuljetus ja siihen liittyvät toimet tapahtuvat turvallisesti ja puhtaasti.

Miksi valita SGS?

Yli 6000 ympäristöasiantuntijaamme – insinöörejä, tutkijoita ja kemistejä – auttavat sinua veden näytteenotto-ohjelman suunnittelussa ja toteutuksessa. Kokeneet tiimimme varmistavat, että näytteet kerätään, varastoidaan, käsitellään ja analysoidaan kansainvälisesti tunnustettujen ja paikallisesti hyväksyttyjen näytteenottomenetelmien mukaisesti.

Lisätietoja vedenotto- ja seurantapalveluista saat paikallisesta SGS:n toimistosta.

Ota yhteyttä