Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Maaperän näytteenotto- ja kairauspalvelut auttavat arvioimaan teollisen toiminnan ympäristövaikutuksia.

Vaarallisten kemikaalien saastuttama maaperä aiheuttaa merkittävän riskin ihmisten terveydelle ja luonnolle. Maaperän näytteenotto ja kairaus auttaa organisaatiota ymmärtämään toimintansa todelliset vaikutukset. Kerätyn tiedon perusteella voidaan tehdä päätöksiä, jotka auttavat hallitsemaan ympäristöriskejä.

SGS Maaperän näytteenotto- ja kairauspalvelut

Käytössämme olevat uusimmat laitteet ja tekninen asiantuntemus mahdollistavat erilaisten ympäristökairaus-, maaperä- ja sedimenttinäytteiden oton sekä kansainvälisten että paikallisten standardien mukaisesti.

Maaperän näytteenotto

Maaperänäytteenotto ja testaus suoritetaan yleensä ympäristötaustaselvityksen (Environmental Site Assessment, ESA) toisen vaiheen aikana, jotta voidaan määritellä, onko maaperä saastunut ja missä laajuudessa. SGS voi auttaa näytteenotto- ja puhdistussuunnitelmien tekemisessä ja toteutuksessa siinä laajuudessa kuin niitä tarvitaan.

Osaava tiimimme varmistaa, että näytteet kerätään, tallennetaan, käsitellään ja analysoidaan kansainvälisesti tunnustettujen ja paikallisesti hyväksyttyjen näytteenottomenetelmien mukaisesti.

Maaperän näytteenottopalveluihimme kuuluvat:

 • Maaperän tutkimus, näytteenotto ja analysointi
 • Maaperän kaasututkimukset
 • Näytteenotto jätteistä ja näiden näytteiden analysointi (kattaa sedimentit, lietteen, tuhkan ja lentotuhkan)
 • Ympäristötaustaselvityksen tukeminen
 • Puhdistus- ja näytteenottosuunnitelman kehittäminen ja puhdistusvaiheen seuranta

Kairaus

Yhdysvalloissa tarjoamme johtavia ympäristökairauspalveluja, jotka täyttävät kaikki asiakkaamme maaperän kairauksen liittyvät tarpeet.

SGS:llä on käytössä uusimmat laitteet ja tekninen osaaminen. Keskitymme pitkäjänteisesti laadunvalvontaan, turvallisuuteen ja kestävään kehitykseen kaikessa toiminnassamme. Jokainen kairaushanke on yksilöllinen. Me arviomme hankkeesi ja laadimme tavoitteitasi tukevan räätälöidyn lähestymistavan unohtamatta erikoisvaatimuksiasi. Olipa kysymys pienestä porareiästä, kaivon seurannasta, maaperänäytteen ottamisesta tai tuuliturbiinien kiinnittämisestä merenpohjaan, me voimme auttaa sinua.

Olemme kairauksen edelläkävijöitä ja määrittelemme erinomaisten kairauspalveluiden standardit. Olemme huolehtineet menestyksekkäästi tuhansista kairaushankkeista ja selvinneet monimutkaisista haasteista innovatiivisia ratkaisuja kehittämällä.

Kairauspalveluihimme kuuluvat:

 • Erilaiset kairausmenetelmät (Sonic, hollow stem, mud rotary, air rotary, dual rotary and direct push drilling)
 • Erilaiset maaperänäytteenottomenetelmät (Rock coring, packer testing, FLUTe and multiport well installation)
 • Maan läpäisevä tutka (GPR)
 • Soft Dig/Air Knife -systeemit
 • Tarkkailukaivojen asentaminen - maaperä/kallioperä
 • Kairausreikien vakauttaminen
 • Maaperän poraus paikan kuvaamiseksi, tutkimiseksi tai korjaussuunnitelman tueksi.
 • Talteenottokaivojen asennus
 • Vesi-, maaperä- ja kaasunäytteiden kerääminen analysointia varten
 • Pumpun testaus
 • Kaivojen käytöstä poistaminen

Miksi valita SGS?

Meillä on yli 5700 ympäristöasiantuntijaa ympäri maailmaa ja yli 6000 onnistuneesti päätökseen saatettua kairaushanketta, joten olemme paras valinta maaperän näytteenotto- ja kairauspalveluihin. Uusimpien tekniikoiden ja ajan tasalla olevan teknologian avulla tarjoamme ensiluokkaista palvelua, joka mahdollistaa projektin tehokkaan loppuunsaattamisen ajankohtaisten terveys- ja turvallisuusstandardien mukaisesti ja ympäristövaikutuksia vähentäen.

Ota yhteyttä paikalliseen SGS:n toimistoon ja kysy lisää maaperän näytteenotto- ja kairauspalveluista.

Ota yhteyttä