Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

SGS:n Valvottu desinfiointi, tarkastettu puhdistus -merkki – osoita, että olet ryhtynyt tarvittaviin toimenpiteisiin infektion leviämisen estämiseksi tiloissasi.

Erittäin tarttuvan koronaviruksen (COVID-19) ilmaantuminen on saanut niin kuluttajat kuin työntekijätkin huolestumaan sisätilojen turvallisuudesta. SGS:n Valvottu desinfiointi, tarkastettu puhdistus -merkki antaa varmuuden siitä, että kaikki tarvittavat toimenpiteet käytettävissä olevien, desinfiointia ja taudin leviämistä koskevien hygieniastandardien täytäntöönpanon ja ylläpidon varmistamiseksi on toteutettu.

Miksi valita SGS:n Valvottu desinfiointi, tarkastettu puhdistus -merkki?

Merkki on selkeä osoitus siitä, että nimetyt tilat ovat SGS:n desinfioinnin seurantaohjelman mukaiset ja mitä se tarkoittaa desinfioinnin arvioinnin kannalta. Se sisältää julkisen QR-koodin, joka näyttää merkin voimassaoloajan.

Merkki on voimassa vuoden siitä päivästä, jona ensimmäinen tarkastus suoritettiin onnistuneesti ja kaikki vaatimukset osoitettiin täytetyiksi. Kun arviointi on suoritettu, tilat tarkastetaan uudelleen paikan päällä kahden kuukauden välein. Jos kaksi ensimmäistä uudelleentarkistusta voidaan hyväksyä, uudelleentarkistusten väli pitenee neljään kuukauteen. Merkin säilyttämiseksi tilat on tarkastettava täydellisesti kerran vuodessa.

Lisätietoa SGS:n desinfioinnin seurantaohjelmasta

SGS:n Valvottu desinfiointi, tarkastettu puhdistus -palvelut perustuvat seuraaviin toimenpiteisiin:

  1. Työpöydän kuiluanalyysi, jolla varmistetaan että kohteiden puhdistus- ja desinfiointikäytännöt noudattavat kansainvälistä ja paikallista ohjeistusta
  2. Puhdistus- ja desinfiointimenettelyjen varmentaminen paikan päällä protokollan johdonmukaisen ja moitteettoman täytäntöönpanon varmistamiseksi
  3. Paikan päällä tapahtuva testaus fluoresoivalla geelillä ennen puhdistusta ja sen jälkeen puhdistusmenettelyjen tehokkuuden arvioimiseksi
  4. Pintanäytteiden kerääminen tietyistä kosketuspisteistä, minkä jälkeen analysoidaan toisen sukupolven ATP:n avulla biologisen materiaalin esiintyminen osoituksena pintapuhdistuksen ja desinfioinnin tehokkuudesta

Palvelun tarkoituksena ei ole taata ettei tilassa esiinny koronaviruksia missään vaiheessa, eikä siihen pitäisi luottaa tässä tarkoituksessa. Varoitamme tekemästä johtopäätöksiä tilojen statuksesta perustuen SGS:n lausuntoihin hygienian ja desinfioinnin hallinnan osalta.

Tällä sivulla olevilla tiedoilla, materiaalilla tai sisällöllä ei osoiteta kannatusta mitään tiloja tai tilojen tarjoamia tuotteita tai palveluita kohtaan.

Tarkastettuja tiloja käyttävä toiminnanharjoittaja on yksin vastuussa siitä, että hygienia- ja desinfiointimenetelmiä ja -protokollia sovelletaan ennakoivasti ja säännöllisesti. Hän vastaa myös siitä, että tilat ovat asianmukaisesti ylläpidetty, tarkastettu ja johdettu, mukaan lukien heidän puolestaan tiloissa toimivien henkilöiden kouluttaminen ja valvominen.

Vaikka pyrimme kaikin tavoin varmistamaan, että Valvottu desinfiointi, tarkastettu puhdistus -merkin tiedot ovat tarkkoja ja ajan tasalla, SGS ei voi taata kaikkien tietojen tarkkuutta, täydellisyyttä tai voimassaoloa koko ajan. SGS ei ole vastuussa tällä sivulla julkaistuista virheellisistä, viivästyneistä tai puutteellisista tiedoista.

Johtava ympäristö-, terveys- ja turvallisuuspalvelujen tarjoaja

Maailman johtavana testaus-, tarkastus- ja sertifiointialan yrityksenä SGS voi auttaa vähentämään terveys- ja turvallisuusriskejä, noudattamaan viranomaisvaatimuksia ja edistämään asiakkaiden ja sidosryhmien luottamusta.

Ota meihin yhteyttä jo tänään, niin saat lisätietoja SGS:n Valvottu desinfiointi, tarkastettu puhdistus -merkistä.

Ota yhteyttä