Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Mittaa savupiippujen ja -kanavien päästötasot savupiippupäästöjen seurannan avulla.

Savupiipuista ja -kanavista ilmakehään vapautuvat epäpuhtaudet voivat sisältää hiukkasia, kaasuja, savua ja höyryjä. Epäpuhtauksien tyyppi ja määrä on laskettava, jotta:

 • voidaan arvioida, noudatetaanko nykyisiä tai ehdotettuja päästömääräyksiä
 • voidaan laskea tuotetappioihin liittyvien rahoitustappioiden määrä
 • saadaan teknistä tietoa ohjauslaitteiden suunnittelun tueksi
 • voidaan testata asennettujen ohjauslaitteiden tehokkuutta
 • voidaan hankkia mallintamista varten tarvittavaa tietoa päästöistä
 • voidaan kalibroida jatkuvakäyttöiset tarkkailulaitteet

Arviointi edellyttää edustavia ja tarkkoja päästötietoja. Päästömittaukset ja näytteenotto tehdään sen vuoksi spesifisten ja validoitujen testimenetelmien mukaisesti. Testausmenetelmät voivat olla toimialakohtaisia ja peräisin eri lähteistä, kuten:

 • Yhdysvaltain ympäristönsuojeluvirasto (US EPA)
 • Kansainvälinen standardisointijärjestö (ISO)
 • Brittiläiset standardit (BS)
 • Euroopan unioni (EU)
 • Muut paikalliset sääntelyviranomaiset

SGS:n savupiippupäästöjen seurantapalvelut

Tarjoamme akkreditoituja päästötestaus- ja analyysipalveluja ympäri maailmaa. Kokeneet ammattilaisemme voivat hoitaa kaikenkokoisia projekteja käyttämällä apunaan uusinta laitteistoa, mukaan lukien pitkälle kehitettyjä isokineettisiä näytteenottimia ja uusimpia savukaasuanalysaattoreita, joiden avulla voidaan seurata kaikkia säänneltyjä epäpuhtauksia, mukaan lukien yleiset epäpuhtaudet ja haihtuvat orgaaniset yhdisteet. Näitä ovat muun muassa seuraavat:

 • Hiukkaset (mukaan lukien PM-10- ja PM-2,5-fraktiota)
 • Happokaasut
 • Metallit (myös elohopea)
 • Dioksiinit/furaanit, PCB:t ja PAH-yhdisteet
 • Haihtuvat ja puolihaihtuvat orgaaniset yhdisteet
 • Hiilivedyt yhteensä ja eriteltynä
 • SO2, NOX, CO, CO2, O2

Jatkuvat päästöjen seurantajärjestelmät (CEMS)

Meillä on myös laaja kokemus jatkuvakäyttöisten päästöjenseurantajärjestelmien kalibroinnista. Järjestelmät voivat kerätä reaaliaikaista tietoa eri parametreista (O2, CO2, CO, NOX, SO2 ja THC). Näiden parametrien on oltava uusimpien asetusten (esim. US EPA ja EU) mukaisia, muun muassa

 • Suhteellisen tarkkuuden auditointi (40CFR 60 ja 75)
 • Neljännesvuosittaiset ja vuosittaiset QA/QC-auditoinnit
 • QAL 1: Hyväksytyn laitteen valinta (automaattinen mittausjärjestelmä, AMS) ja mittausmenettely
 • QAL 2: Asennuksen ja kalibroinnin laadunvarmistus, mukaan lukien validointi
 • QAL 3: AMS:n jatkuva laadunvarmistus
 • ASAT: Vuotuinen laadunvarmistus valvontamittauksilla

Miksi valita SGS?

Maailmanlaajuinen, paikallisesti ja kansainvälisesti akkreditoitu näytteenottotiimiemme ja laboratorioidemme verkosto tarjoaa laadukkaita tuloksia ja auttaa sinua hallitsemaan näytteenottoa paremmin. Belgiassa (Institute for Applied Chromatography) ja Pohjois-Amerikassa meidät tunnustetaan yhdeksi maailman johtavista dioksiineja ja furaaneja testaavista laboratorioista. SGS:n avulla voit luottaa siihen, että tuotantoprosessisi tutkitaan perusteellisesti päästöjen valvomiseksi ja vähentämiseksi.

Ota yhteyttä paikalliseen SGS:n toimistoon ja kysy lisää savupiippupäästöjen seurannasta.

Ota yhteyttä