Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Ymmärrä saastetasoja SGS:n ilmanlaadun seurantapalveluiden avulla.

Liikenne, sähköntuotanto, teollisuus ja kotitaloudet saastuttavat ja aiheuttavat muutoksia ilman koostumuksessa. Ilmansaasteet voivat vaikuttaa vakavasti ihmisten terveyteen ja aiheuttaa hengitysvaikeuksia, sydänsairauksia ja syöpää.

SGS:n ilmanlaadun seurantapalvelut

Ilmanlaadun seurannassa arvioidaan epäpuhtauksien määrää mittaamalla keskeisten epäpuhtauksien pitoisuutta ympäröivässä ulkoilmassa. SGS hyödyntää vertaansa vailla olevaa, maailmanlaajuista akkreditoitujen laboratorioiden ja näytteenottotoimipisteiden verkostoaan ja tarjoaa näytteenotto- ja analyysipalveluja, jotka tuottavat sinulle laadukasta tieteellistä dataa tietoon perustuvan päätöksenteon tueksi.

Kattavaan ilmanlaadun seurantapalveluiden valikoimaamme kuuluvat:

 • Passiivinen seuranta
  • Pölylaskeuman näytteenotto suoritetaan pölylaskeuman määrittämiseksi useissa kohdissa laitoksen alueen rajalla. Tulokset voivat antaa yleiskuvan keskimääräisistä pölypitoisuuksista yhden kuukauden aikana
  • Näytteistä voidaan lisäksi analysoida raskasmetallit, dioksiinit ja furaanit
 • Sekoittuneiden hiukkasten kokonaismäärä (TSP, Total Suspended Particulate) ja hienot hiukkaset (PM-10 ja PM-2,5)
  • TSP tarkoittaa ilmassa olevia hiukkasia tai aerosoleja, jotka ovat kooltaan alle 100 mikrometriä ja jotka kerätään yleensä suuriin määriin tarkoitetulla ilmanäytteenottimella. PM-10 ja PM-2,5 viittaavat hienojakoisiin, hengitettäviin pölyhiukkasiin , joita säännellään niiden mahdollisten terveysvaikutusten vuoksi
 • Aktiivinen näytteenotto sorbenttiputkella
  • Sorbenttiputkinäytteenotto suoritetaan vetämällä kalibroidulla näytteenottopumpulla ilmaa näytteenottoputken läpi ennalta määritetyllä virtausvauhdilla tietyn ajan.
 • Suuren määrän näytteenotto
  • Määrittää torjunta-aineiden/PCB:n pitoisuuden polyuretaanivaahdon (PUF) avulla ja dioksiinien/PAH-aineiden pitoisuuden kvartsikuitusuodattimella varustetun PUF/XAD-patruunan avulla. Näytteitä analysoivat akkreditoidut SGS-laboratoriot Belgiassa, Yhdysvalloissa ja Taiwanissa
 • Kanisterit
  • Näyteastian alipainetta käytetään hyväksi näytteen imemiseksi säiliöön. Voidaan kerätä:
   • Yksittäinen otosnäyte – näytteenotto suoritetaan yleensä lyhyen ajan kuluessa (1 - 5 minuuttia) ja tilanteessa, jossa näyte on otettava nopeasti, esim. hätävastetilanteet. Otosnäytteet tarjoavat "tilannekuvan" ilmasta keräyshetken aikana
   • Integroitu näytteenotto – suoritetaan pidemmällä näytteenottojaksolla (5 min – useita tunteja). Virtaussäädintä käytetään säätämään näytteen pääsyä säiliöön. Integroitu näytteenotto on hyödyllistä, kun ilmanlaatu vaihtelee ajan mittaan tai kun tarvitaan aikapainotettuja pitoisuuksia
 • Jatkuva seuranta
  • SGS omistaa ja operoi, tai hallinnoi asiakkaan puolesta, liikkuvia ja kiinteitä seuranta-asemia, jotka pystyvät mittaamaan ilman epäpuhtauksien pitoisuuksia reaaliajassa
  • Tyypillisiä parametreja ovat PM10, PM2,5, O3, SO2, NOx, CO, THC
  • Näytteet vedetään analysaattoriin jakotukista, joka on Teflonia tai lasia. Analysaattorissa näytteet kirjataan käyttäjän määrittämillä aikaväleillä ja välitetään SGS:n tai asiakkaan palvelimelle
  • Datan validoi SGS:n henkilöstö, joka vastaa aseman huollosta sekä päivittäisistä, viikoittaisista, kuukausittaisista laadunvalvonta- ja kalibrointitarkastuksista.
 • Reaaliaikainen seuranta
 • Uusien ja innovatiivisten reaaliaikaisten valvontaratkaisujemme (SGS SmartSense) ansiosta SGS voi tarjota jatkuvaa ilmanlaadun valvontaa. Antureihin mahtuu monenlaisia parametreja ja niitä voidaan ohjata etänä. Tämä teknologia lisää merkittävästi kerätyn tiedon määrää hyvin tieteellisellä ja täsmällisellä tavalla

Miksi valita SGS?

SGS työllistää yli 6 000 ympäristöasiantuntijaa, mukaan lukien insinöörejä, tutkijoita ja kemistejä. SGS voi auttaa sinua ilmanlaadun seurantaohjelman suunnittelussa ja toteutuksessa. Kokeneiden paikallisten kenttäpalvelutiimiemme tukena on maailmanlaajuinen asiantuntijaverkosto, mikä tarkoittaa, että näytteesi kerätään, tallennetaan, käsitellään ja analysoidaan kansainvälisesti tunnustuilla ja paikallisesti hyväksytyillä näytteenottomenetelmillä.

Saat lisätietoja ilmanlaadun seurannasta ottamalla yhteyttä paikalliseen SGS:n toimistoon.

Ota yhteyttä