Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Varmista, että vaarallisia aineita ja seoksia koskevat tiedot välittyvät selkeästi SGS:n käyttöturvallisuustiedotetuen avulla.

Käyttöturvallisuustiedotteilla on tärkeä osa vaarallisia aineita ja seoksia käsiteltäessä. Ne sisältävät kaikki olennaiset tiedot tuotteen tunnistamiseksi sekä vaarallisuuden arvioimiseksi ja turvallisen käytön varmistamiseksi. Tiedotteisiin sisältyy tietoa tuotteen luokittelusta, merkinnöistä ja pakkauksista asetuksen (EY) N:o 1272/2008 kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, hyväksymisestä ja rajoittamisesta (REACH) mukaisesti.

Toimittajan (valmistajan, maahantuojan tai jakelijan) pitää toimittaa tuotteen käyttöturvallisuustiedote (SDS) maksutta viranomaisille viimeistään päivänä jolloin tuote saatetaan markkinoille. Tiedotteen tulee olla saatavilla sen maan virallisella kielellä, jossa tuote saatetaan markkinoille. Tiedotteen on oltava täysin REACH-asetuksen Annex II -rakenteen mukainen (16 pää- ja 63 alaluokkaa). Se on myös päivitettävä, kun merkittäviä muutoksia tapahtuu.

SGS:n käyttöturvallisuustiedotetuki

Tarjoamme laajan valikoiman käyttöturvallisuustiedotteiden hallintapalveluita, joissa hyödynnämme mittavaa kokemustamme työskentelystä eurooppalaisen lainsäädännön parissa. Meillä on omia ohjelmistosovelluksia ja kattavia asiantuntijatietokantoja, joiden avulla voimme auttaa sinua noudattamaan sovellettavia lakeja.

Yhden luukun ratkaisumme käyttöturvallisuustiedotteita tarvitseville organisaatioille ovat:

  • Uuden käyttöturvallisuustiedotteen laatiminen, mukaan lukien laboratoriokokeet tarvittaessa
  • Käännöspalvelut useille kielille
  • Verkkoisännöinti

Lisäksi kokemuksemme vaarallisten aineiden kanssa työskentelystä tarkoittaa, että voimme tarjota myös täydentäviä kemiallisia palveluja, kuten:

  • Ilmoitus kansallisille myrkytyskeskuksille
  • Tuotemerkinnät
  • Pesuaineiden ja biosidien ilmoittaminen ja rekisteröinti
  • REACH-neuvonta ja rekisteröinnit
  • Koulutustilaisuudet
  • Kiellettyjen/rajoitettujen aineiden (kuten erityistä huolta aiheuttavat aineet, Kansainvälinen materiaalitietojärjestelmä) yleinen (riskien)hallinta
  • 24/7/365 hätäpalvelut

EU:n ulkopuolisten asetusten selvittäminen

Maailmanlaajuinen asiantuntijaverkostomme voi tarjota kattavaa apua yrityksille, jotka markkinoivat muilla säännellyillä alueilla, kuten Pohjois- ja Etelä-Amerikassa, Lähi-idässä ja Aasiassa/Tyynellämerellä.

Miksi valita SGS?

Yli 6500 ympäristöasiantuntijaamme apunaan maailmanlaajuinen akkreditoitujen laboratorioiden verkosto tarjoaa asiantuntevia, kattavia ja modulaarisia ratkaisuja, joiden avulla voit hallita tuotteitasi turvallisesti ja asiaankuuluvien määräysten mukaisesti.

Jos haluat lisätietoja käyttöturvallisuustiedotetuesta, ota yhteyttä paikalliseen SGS:n toimistoon.

Ota yhteyttä