Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

REACH suojaa ihmisten terveyttä ja ympäristöä kemiallisten aineiden riskeiltä.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006 Kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista, joka tunnetaan yleisesti nimellä REACH, kattaa kaikki yksittäiset kemialliset aineet yksinään, valmisteissa ja esineissä.

REACH asettaa todistustaakan yrityksille, joiden on tunnistettava ja hallittava aineeseen liittyviä riskejä. EU:ssa valmistetut tai EU:hun tuodut kemialliset aineet (1 tonni tai enemmän) on rekisteröitävä Euroopan kemikaalivirastoon (ECHA). Eurooppalaisilla valmistajilla tai maahantuojilla on velvollisuus antaa tietoja aineesta ja sen käytöstä. Tiedot on välitettävä koko toimitusketjuun: jatkokäyttäjille, jakajille, toimittajille ja loppukäyttäjille.

ECHA vastaanottaa yksittäiset rekisteröinnit ja arvioi vaarat ja riskit, joita aine voi aiheuttaa ihmisten terveydelle tai ympäristölle. ECHA arvioi myös, voidaanko riskejä hallita.

Jos riskejä ei voida hallita, kielto tai käyttörajoitus voidaan panna täytäntöön yhdessä suosituksen kanssa, joka koskee korvaamista vähemmän haitallisilla vaihtoehdoilla.

Vaikutus liiketoimintaasi

REACH vaikuttaa monenlaisiin yrityksiin monilla aloilla. Nyrkkisääntönä on, että REACH:stä ovat vastuussa seuraavat toimijat:

  • Kemikaalien valmistaja (joko käytettäväksi tai toimitettavaksi)
  • EU:n/ETA:n ulkopuolelta peräisin oleva maahantuoja: riippumatta siitä, tuodaanko yksittäistä kemikaalia, seoksia tai lopputuotteita, jotka sisältävät kemiallisia aineita, maahantuojan on noudatettava REACH-asetuksen vaatimuksia
  • Jatkokäyttäjät: useimmat yritykset käyttävät kemikaaleja, myös tietämättään. Niiden on varmistettava, että ne noudattavat REACH-asetuksen mukaisia velvoitteita

SGS:n REACH -ratkaisut

Tarjoamme kattavan valikoiman palveluita, jotka tukevat REACH-vaatimusten noudattamista. Näitä ovat muun muassa seuraavat:

  • Laboratoriotestaus aineen tunnistamiseksi ja samankaltaisuuden määrittämiseksi
  • REACH-koulutus, auditointi, aukkoanalyysi ja neuvonta
  • REACH-rekisteröintiasiakirja-aineistojen valmistelu ja toimittaminen
  • SGS voi toimia yksinomaisena edustajana
  • Analyyttiset palvelut erityistä huolta aiheuttavien aineiden arvioimiseksi
  • Viestintä- ja tiedotusrooli eri sidosryhmien kanssa
  • Käyttöturvallisuustiedotteiden laatiminen ja kääntäminen

Miksi valita SGS?

EU:n "ei tietoja, ei markkinoita" -politiikka REACH-asetukseen liittyen tarkoittaa, että organisaatioiden on noudatettava viimeisimpiä ainerajoituksia ylläpitääkseen pääsyä markkinoille. Yhteistyö SGS:n kanssa avaa sinulle ovet maailmanlaajuiseen akkreditoitujen laboratorioiden ja asiantuntijoiden verkostoon. Maailman johtavana testaus-, tarkastus- ja sertifiointialan yrityksenä meillä on valmiudet auttaa sinua varmistamaan REACH-vaatimusten noudattaminen.

Ota yhteyttä paikalliseen SGS:n toimistoon ja kysy lisää REACH-palveluista.

Ota yhteyttä