Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Rakennusten ja laitteiden fyysinen tarkastus – energia-auditoinnit auttavat yrityksiä pienentämään energialaskuja ja vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä.

Energianhallintastrategiat ja -järjestelmät auttavat yritystäsi vähentämään energiankulutusta ja kasvihuonekaasupäästöjä. Ensimmäinen askel kohti kattavan energianhallintasuunnitelman kehittämistä on energia-auditointi. Se tarjoaa selkeän käsityksen rakennusten ja/tai valmistusprosessien energiankulutusmalleista ja korostaa teknisesti toteuttamiskelpoisia energiansäästömahdollisuuksia.

SGS:n energia-auditoinnit

Asiantuntevat auditoijamme antavat sinulle selkeän käsityksen siitä, miten laitoksesi kuluttaa energiaa. Auditointiin kuuluu rakennusten ja laitteiden fyysinen tarkastus. Vaaditusta tarkkuustasosta riippuen tarkastuksiin voi sisältyä yksinkertainen silmämääräinen tarkastus tai yksityiskohtaisia mittauksia. Loppuraportissa eritellään järjestelmällisesti, miten energiaa käytetään ja missä voidaan saavuttaa säästöjä.

Tyypillinen energia-auditointi sisältää:

  • Energian käytön ja merkittävän energiankäytön erittely laitteittain/prosesseittain
  • Energiatehokkuuden vertailu vastaaviin tiloihin/prosesseihin nähden
  • Yleiskatsaus tarjonta- ja mittausstrategiaan
  • Rakennuksen kuoren, palveluiden ja ohjainten analysoiminen
  • Energianhallintamenettelyjen tarkistaminen, huolto mukaan luettuna
  • Energian ja kustannusten säästömahdollisuuksien tunnistaminen sekä energiansäästötoimenpiteiden toteuttamiseen tarvittavien investointien takaisinmaksujaksot
  • Maksuttomien tai edullisten suurten sijoitusmahdollisuuksien priorisointi ja toimintasuunnitelmien luominen

Energia-auditointien avulla tunnistat liiketoimintamahdollisuuksia ja toteutat kustannustehokkaita toimenpiteitä energialaskujen pienentämiseksi ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi.

Miksi valita SGS?

Maailmanlaajuisen tilintarkastajien verkoston avulla voit suorittaa tehokkaan energia-auditoinnin. Yhteistyö SGS:n kanssa antaa sinulle paikallista osaamista ja kansainvälistä asiantuntemusta.

Saat lisätietoja energia-auditoinnista ottamalla yhteyttä paikalliseen SGS:n toimistoon.

Ota yhteyttä