Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Vähennä ympäristövaikutuksia SGS:n kunnostamissuunnittelun avulla louhinnan päättyessä.

Louhinta vaikuttaa merkittävästi paikalliseen ympäristöön sekä toiminnan aikana että louhoksen sulkemisen jälkeen. Materiaalin louhinta sekä maaperän poisto ja kaivaminen voivat vaikuttaa suuresti alueen topografiaan sekä paikalliseen valuma-alueeseen ja ekosysteemiin.

Louhosten kunnostamissuunnitelmilla pyritään palauttamaan ympäristö kestävälle tasolle ottaen huomioon paikallisen ekosysteemin ja sen sidosryhmien ainutlaatuiset vaatimukset. Ennakoiva suunnittelu voi jopa edistää uusien mikroekosysteemien luomista, joissa eläimistö ja kasvisto sekä paikalliset asukkaat löytävät lisähyötyjä.

SGS:n kunnostamissuunnitelmat

Tarjoamme toiminnanharjoittajille asiantuntevan kuntoutussuunnitelman laadintapalvelun, jota voi käyttää louhintatoiminnan loppuessa. Suunnitelmamme noudattavat suosituksia, jotka sisältyvät louhoksen kunnostusta koskeviin suuntaviivoihin, ”Guidelines on Quarry Rehabilitation by the Cement Sustainability Initiative (CSI)” yhteistyössä World Business Council of Sustainable Development (WBCSD) -järjestön kanssa.

Miksi valita SGS?

SGS on malliesimerkki laadusta ja luotettavuudesta. Kun työskentelet kanssamme, käytät maailmanlaajuista ympäristöasiantuntijoiden ja paikallistiimien verkostoa. Missä tahansa projektisi on, meillä on valmiudet tarjota ammatillista apua. Yhteistyö kanssamme takaa paikallisen osaamisen, jota maailmanlaajuinen kokemus tukee.

Lisätietoja kunnostamisen suunnittelusta saat paikallisesta SGS:n toimistosta.


Ota yhteyttä