Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Arvioi ympäristövastuiden mahdollisia vaikutuksia investointeihin SGS:n ympäristövaikutusten arvioinneilla.

Tämän päivän epävarmassa markkinatilanteessa kiinteistön ympäristövaikutusten tunnistaminen on välttämätöntä ennen hankintaa. Ympäristövaikutusten arvioinneissa kuvataan yksityiskohtaisesti toimipaikan omistamiseen liittyvät vastuut ja arvioidaan vaadittavat puhdistustoimenpiteet, mikä auttaa ymmärtämään kiinteistön todellisen arvon.

SGS:n kiinteistön ympäristövaikutusten arviointipalvelut (Environmental Site Assessments, ESA)

EDD-selvityspalvelumme (Environmental Due Diligence, EDD) pitää sinut täysin ajan tasalla fuusioiden, yritysostojen tai myyntiprosessien aikana, mikä auttaa sinua tekemään tietoon perustuvia ja liiketoimintaasi taloudellisesti hyödyttäviä päätöksiä. EDD-selvitykset antavat välitöntä ohjeistusta liiketapahtumien jäsentämiseen ja uusien yritysostojen ympäristöjohtamiseen tuottojen lisäämiseksi.

SGS:n ympäristöarvioinnit, vaiheet I, II ja III

 • Vaiheen I ympäristöarviointi – perustuu ASTM-standardiin, jota voidaan mukauttaa tietyn soveltamisalan vaatimusten täyttämiseksi. Se sisältää:
  • Tallenteiden katselmointi: hanki ja katselmoi tietoja, jotka auttavat toimipaikan mahdollisten ympäristökysymysten tunnistamisessa
  • Paikan tarkastus: alueen läpikäynti mahdollisten huolenaiheiden (AoPC) tunnistamiseksi saastumisen varalta
  • Kiinteistöpäälliköiden haastattelut, joista saat yksityiskohtaista tietoa kiinteistöstä
  • Raportointi ympäristövastuista ja -velvollisuuksista kiinteistön alueella, tarvittaessa myös suositukset lisäarviointeja varten (vaiheen II ESA)
 • Vaiheen II ympäristöarviointi – Vaiheen II ESA sisältää intrusiivisia tutkimuksia eli näytteenottoa vaiheessa I tunnistetuilla huolta aiheuttavilla alueilla (maaperä ja pohjavesi, mahdollisesti asbestia sisältävä materiaali jne). Näytteistä analysoidaan epäillyt parametrit, ja analyysituloksia verrataan paikallisiin tai kansainvälisiin raja-arvoihin. Kynnysarvojen ylittyessä annamme tietoa mahdollisista seurauksista ja korjausratkaisuista
 • Vaiheen III ympäristöarviointi –lisätutkimukset vaiheen II ESA-suosituksiin perustuen

Miksi valita SGS?

Maailmanlaajuisella ympäristöasiantuntijoidemme verkostolla, joka toimii yli 100 alueella, on paikallista asiantuntemusta, jota tarvitset minkä tahansa kiinteistön arviointiin ennen hankintaa tai myyntiä. Meillä on laaja kokemus testauksesta, näytteenotosta, seurannasta ja dispersiomallinnuksesta, jotta voit ymmärtää täysin kontaminaation luonteen ja laajuuden kiinteistösi alueella. Kattavien arviointiemme avulla voit tunnistaa ihmisten terveydelle ja ympäristölle aiheutuvia riskejä sekä määritellä korjausvaihtoehtoja ja riskienhallintatoimenpiteitä.

Jos haluat lisätietoja ympäristövaikutusten arvioinnista, ota yhteyttä paikalliseen SGS:n toimistoon.

Ota yhteyttä