Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Edistä ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuusstatustasi SGS:n vaatimustenmukaisuuden auditointipalveluilla.

Globalisaatio tarkoittaa, että yritykset ovat vastuussa ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuus-käytännöistä (EHS) kaikilla toimipaikoilla ja kaikilla maantieteellisillä alueilla, joilla ne toimivat. Asiakkaiden mielestä yritysten vastuulla on arvioida toimittajiensa EHS-käytäntöjä ja varmistaa, että ne toimivat tehokkaasti ja vastuullisesti työntekijöiden ja ympäristön suojelemiseksi. Yritykset saattavat huomata olevansa osittain vastuussa myös toimittajiensa epäonnistumisista.

Paikalliset säännökset vaihtelevat huomattavasti maittain. Joissakin maissa säännökset ovat tiukkoja, toisissa miltei olemattomia. Onnettomuudet tai ympäristövahingot maissa, joissa ei ole tiukkoja EHS-määräyksiä, eivät ainoastaan häiritse toimitusketjuja, vaan myös vahingoittavat yrityksen mainetta.

EHS-vaatimustenmukaisuuden auditoinnit SGS:ltä

Tarjoamme erilaisia EHS-auditointeja, kuten:

  • Paikalliset vaatimustenmukaisuusauditoinnit
  • Aukkoanalyysi yritysten omien standardien ja menettelytapojen perusteella
  • Alakohtaiset hyvät käytännöt tai IFC-auditoinnit (Equator Principles)
  • Toimitusketjun auditoinnit ennalta määritettyä vertailuarvoa vastaan ja räätälöidyt koulutusmoduulit toimitusketjun vaatimustenmukaisuuden tason nostamiseksi

Asiantuntijamme tunnistavat sekä merkittävät että vähäiset laiminlyönnit ja raportoivat ne. Toimiessaan toisen osapuolen auditoijina he antavat myös suosituksia toimista, joihin on ryhdyttävä tällaisten laiminlyöntien korjaamiseksi.

Jos organisaatiosi vaatii usean toimipisteen auditointeja, valvontatiimimme voivat yhdistää tuloksia keskitetyllä digitaalisella alustalla, jossa on salattu verkkoyhteys.

Miksi valita SGS?

Maailmanlaajuisen korkeasti koulutetun EHS-auditoijaverkoston avulla voimme auttaa sinua hallitsemaan ja parantamaan sekä omia että toimitusketjusi EHS-käytäntöjä.

Tarjoamme keskitettyjä ratkaisuja, joiden avulla parannat ja edistät EHS-säädösten noudattamista koko toimitusketjussasi.

Saat lisätietoja EHS-vaatimustenmukaisuuden auditoinneista ottamalla yhteyttä paikalliseen SGS:n toimistoon.

Ota yhteyttä