Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Varmista koulutuksella, että työpaikallasi noudatetaan säteilyturvallisuusmääräyksiä.

Ionisoivan säteilylähteen kanssa työskentely tuo esiin monia turvallisuuskysymyksiä. Organisaatioiden on varmistettava, että säteilytasot pysyvät alhaisina ja että ne ovat määräysten mukaisia. Pystyäkseen tähän organisaation koko henkilöstön on ymmärrettävä säteilylähteiden kanssa työskentelyyn liittyvät riskit ja tiedettävä miten näitä mahdollisia riskejä hallitaan.

Riskienhallintaan kouluttaminen on olennainen osa organisaation työterveys- ja työturvallisuuspolitiikkaa. Monissa tapauksissa koulutusta myös edellytetään säteilylähteiden kanssa tai niiden lähellä työskenteleviä koskevissa työterveys- ja työturvallisuusmääräyksissä.

SGS:n säteilyturvallisuuskoulutus

Koulutuksia järjestävät kokeneet teollisuushygienian asiantuntijamme, ja ne on räätälöity erityisesti sinun yrityksessäsi käytettäville säteilylähteille soveltuviksi.

Tarjoamme kursseja näistä aiheista:

 • Yleinen säteilytietoisuus
 • Umpi- ja avolähteiden turvallinen käsittely
 • Staattisen säteilyn mittarien ja gammasäteilyttimien turvallisuus
 • Säteilytyslaitteiden turvallinen käyttö (mukaan lukien röntgenlaitteet ja XRD/XRF-laitteet)
 • Radioaktiivisten aineiden kuljetus
 • Luonnonsäteilyn (NORM) saastuttamien laitteiden turvallinen käsittely
 • Säteilyturvallisuus ja metallin kierrätys

Koulutuksemme kattaa useita keskeisiä aiheita, kuten:

 • Säteilylähteiden kanssa työskentelyyn liittyvät riskit
 • Säteilyaltistuksen hallintamenetelmät
 • Radioaktiivisten aineiden asianmukainen käsittely
 • Työpaikan säteilylle altistumisen yleiset skenaariot
 • Kuinka valitset altistustilanteeseen soveltuvan säteilymittarin
 • Miten tehdä säteilymittaus
 • Kuinka tulkitset säteilymittausta

Miksi valita SGS?

Yhtenä ammatillisen työterveys- ja työturvallisuuskoulutuksen globaalina johtajana meillä on asiantuntemusta varmistaa, että henkilöstösi ymmärtää säteilylähteiden kanssa työskentelyyn liittyvät riskit. Säteilyturvallisuuskoulutuksemme auttavat varmistamaan, että henkilökuntasi on turvassa ja että yrityksesi noudattaa asiaankuuluvia määräyksiä.

Ota yhteyttä paikalliseen SGS:n toimistoon ja kysy lisää säteilyturvallisuuskoulutuksesta.

Ota yhteyttä