Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Vähennä työpaikan säteilyyn liittyviä riskejä ympäristösäteilyn neuvontapalveluiden avulla.

Toimitilojen on oltava turvallisia ja asiaankuuluvien säteilymääräysten, standardien ja hyvien toimintatapojen mukaisia. Tämän toteuttaminen voi olla haastavaa ja monimutkaista. Säteilylähteitä on seurattava ja käsiteltävä asianmukaisesti.

SGS:n säteilyneuvontapalvelut

Tarjoamme kattavan palveluvalikoiman, joka sisältää radiologisia mittauksia ja säteilyltä suojautumisen. Asiantuntijamme ymmärtävät moninaisia haasteita, joita liittyy säteilynhallintaan eri aloilla, kuten kaivostoiminnassa, lääketieteessä ja mineraalien sekä radioaktiivisen jätteen käsittelyssä.

Säteilysuojauspalveluihin kuuluvat:

 • Umpilähteitä sisältävien laitteiden ja säteilytyslaitteiden vaatimustenmukaisuuden arvioinnit
 • Ionisoivien säteilylähteiden luonnehdinta ja yksilöinti
 • Umpilähdekapselin muokkaus ja pakkaus
 • Radioaktiivisten aineiden loppusijoitusta koskeva neuvonta
 • Sädesuojan suunnittelu lääketieteellisiin röntgenlaitteisiin, ainetta rikkomattomaan testaukseen ja paikallisen lähteen eristämiseen
 • Puhdistamisen arvioinnit ja hallinta
 • Säteilylähteiden pitkän aikavälin varastointisuunnitelmat
 • Säteilynhallinnan suunnittelu
 • Avustaminen radioaktiivisten aineiden kuljetuksessa

Ympäristöfysiikan palvelut kattavat:

 • Ympäristön säteilytutkimukset
 • Luonnossa esiintyvän radioaktiivisen aineen (NORM) turvallinen käsittely
 • Radioaktiivisuuspitoisuuksien määrittäminen tietylle radionuklidipitoisuudelle ympäristö-, teollisuusprosessi- tai jätemateriaalinäytteissä
 • Radonseurantapalvelut, kuten kaasuvirta-analyysi ja radon ilmassa

Erikoistuneet palvelut kattavat kaikenlaiset arvioinnit kenttämittauksista ja näytteenotosta altistusreittien analysointiin ja terveysvaikutusten arviointiin. Osaamisemme sisältää:

 • Pilaantuneiden alueiden arvioinnit
 • Ympäristövaikutusten arvioinnit ja lausunnot
 • Radioaktiivisen jätehuollon turvallisuusarvioinnit

Lääketieteellisen fysiikan palveluihin kuuluvat:

 • Radiograafisten lääketieteellisten kuvantamislaitteiden laadunvarmistustestaus
 • Lääketieteellisen kuvantamisen, ydinlääketieteen ja tutkimusosastojen lakisääteiset vaatimustenmukaisuuden tarkastukset
 • Diagnostisten röntgenhuoneiden ja sädehoitobunkkereiden suojauslaskelmat
 • Lääketieteellisten säteilyannosten laskeminen ja riskineuvonta
 • Säteilyturvallisuuskoulutus
 • Säteilynhallintasuunnitelmien ja -menettelyjen valmistelu ja tarkistaminen

Miksi valita SGS?

Tarjoamme räätälöityjä, käytännöllisiä, laadukkaita ja kustannustehokkaita ratkaisuja kaikille säteilymittaus- ja säteilysuojeluneuvontapalveluja vaativille organisaatioille. Maailmanlaajuisen asiantuntijaverkoston ja huipputilojen avulla tarjoamme vertaansa vailla olevaa asiantuntemusta terveys-, ympäristö- ja lääketieteellisten alojen organisaatioille. Autamme sinua varmistamaan, että tilasi toimivat turvallisesti ja asiaankuuluvan säteilylainsäädännön mukaisesti.

Jos haluat lisätietoja säteilysuojauksen tai ympäristösäteilyn neuvontapalveluista, ota yhteyttä paikalliseen SGS:n toimistoon.

Ota yhteyttä