Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Ymmärrä tulevaisuudessa säänneltyjä epäpuhtauksia jo tänään – sääntelemättömien epäpuhtauksien CEC-testit.

Sääntelemättömät epäpuhtaudet (Contaminants of Emerging Concern, CEC) on jatkuvasti kehittyvä kemikaaliluokka. Aiemmin tuntemattomat tai ympäristölle tai ihmisten terveydelle haitalliseksi tunnistamattomat kemikaalit joutuvat yhä useammin sääntelyviranomaisten hampaisiin. Niitä vapautuu tai niille altistuu yleensä vain muutamasta ”pistelähteestä" ja niitä käytetään usein laajasti kulutustavaroissa.

Laajan käyttönsä vuoksi nämä aineet ovat merkittävä uhka sekä eläimille että vesilajeille. Monet yhdisteet ovat pysyviä, biokertyviä ja myrkyllisiä aineita (PBT), kun taas toiset yhdistetään endokriinisiin häiriöihin, mukaan lukien estrogeeniset vaikutukset ihmisiin ja eläimiin. Usein nämä epäpuhtaudet ovat sääntelyn ulkopuolella, koska niiden myrkyllisyyttä, biokertymistä, esiintymistä, kulkeutumista ja muuntumista ei vielä ymmärretä tarpeeksi. Analyysimenetelmien spesifisyyden ja herkkyyden kehittyminen on mahdollistanut sen, että tutkijat ja sääntelyviranomaiset pystyvät nyt tunnistamaan mahdolliset CEC-yhdisteet helpommin.

SGS:n CEC-testauspalvelut

Työskentelemme yhdessä ympäristötiedeyhteisön kanssa kehittääksemme testimenetelmiä, jotka kattavat seuraavan sukupolven sääntelemättömiä epäpuhtauksia. Innovaatiomme ansiosta olemme onnistuneet kehittämään tarkkoja, teollisuuden käyttöön soveltuvia analyysimenetelmiä CEC-yhdisteiden määrittelemiseksi ja kvantifioimiseksi. Kehitimme esimerkiksi kattavan menetelmän terveydenhuollon tuotteiden ja henkilökohtaisten hygieniatuotteiden epäpuhtauksien havaitsemiseen (USEPA 1694), joka pystyy mittaamaan yli 200 huolta aiheuttavaa orgaanista yhdistettä kaikissa yleisissä matriiseissa.

Testausmenetelmillämme voidaan havaita useimmat CEC-yhdisteet mitta-alueella nanogrammasta pikogrammaan mitattuna GC HRMS- ja LCMS/MS -laitteilla. Vertaamme analyyttistä suorituskykyämme osallistumalla arviointeihin ja johtaviin tieteellisiin/teknisiin kansainvälisiin foorumeihin altistamalla näin tieteemme vertaisarvioinnille.

SGS:n CEC-analyysit sisältävät:

  • Perfluoroalkyyliaineet (PFAS), mukaan lukien PFOS, PFOA, perfluorinoidut sulfonamidit ja telomeerialkoholit – USEPA 537 isotooppilaimennuksella
  • Orgaanista klooria/organofosfaattia sisältävät palonestoaineet, mukaan lukien heksabromisyklododekaani (HBCDD), tetrabromibisfenoli A (TBBPA) ja polybromidifenyylieetterit (PBDE) – SGS:n kehittämä USEPA 1614
  • Terveydenhuollon tuotteet ja henkilökohtaiset hygieniatuotteet – SGS:n kehittämä USEPA 1694
  • Bisfenoli A ja metaboliitit
  • Triklosaani
  • Monoftalaattiesterit ja metaboliitit
  • Nonyylifenolit ja nonyylifenolietoksylaatit
  • Steroidit ja hormonit – SGS:n kehittämä USEPA 1698

Miksi valita SGS?

Olemme yksi alan johtavista ympäristö- ja terveysongelmia aiheuttavien yhdisteiden testaajista. Tarkkojen testausmenetelmien kehittäjänä ja toteuttajana olemme paras valinta yrityksille, jotka haluavat suojella sidosryhmiään ja varmistaa sääntöjen noudattamisen. Yli 6000 ympäristöasiantuntijaamme toimii kaikkialla maailmassa, joten meillä on valmiudet auttaa sinua saavuttamaan tavoitteesi.

Ota yhteyttä paikalliseen SGS:n toimistoon ja kysy lisää CEC-testauksesta.

Ota yhteyttä