Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Kun rakennetaan sähkönjakeluverkkoa, tehokas yleinen valvonta rakentamisen suhteen on todella tärkeää.

SGS tarjoaa tukea ja tietotaitoa, joiden avulla voidaan valvoa sähkönjakeluverkkoprojektien rakentamista. Tarjoamme monipuolisen paketin projektinhallintapalveluja tukeaksemme sinua rakennusvaiheessa. Paketti kattaa seuraavat aihealueet:

  • ympäristövaikutus
  • laadunvalvonta
  • alihankkijat
  • aikataulu
  • työterveys ja turvallisuus
  • tekniset ominaisuudet
  • kustannusarviot.

Sen lisäksi, että tarjoamme rakentamisen hallinta raportit, päivitykset ja neuvontapalvelut, huolehdimme myös reaaliaikaisten valvontajärjestelmien asennuksesta, jotta saat aina ajan tasalla olevat tiedot projektin etenemisestä. Tarjoamme sinulle selkeän näkemyksen projektin etenemisestä ja vaatimuksista, mikä antaa sinulle mahdollisuuden ryhtyä toimenpiteisiin konkreettisten faktojen ja tulosten pohjalta. Näin varmistutaan, että projekti täyttää sovitut spesifikaatiot.

Me SGS:ssä hyödynnämme laajaa ammattitaitoamme ja toimialakokemusta varmistaaksemme, että projektisi on arvioitu mahdollisimman laajasta näkökulmasta ja että se saa asiantuntijatukea koko kestonsa ajan.