Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

SGS:n endoskooppitarkastukset maksimoivat turbiinien käytettävyyden ja tuulivoimapuistojen energiantuotannon

Kun investoidaan tuulivoimaan, turbiinien käytettävyys on yksi suurimista huolenaiheista, koska se vaikuttaa kannattavuuteen. Katkokset ja huoltoon kuluvat ajat heikentävät tuulivoimaloiden tuottavuutta. Pienikin vika toiminnan kannalta kriittisessä komponentissa voi aiheuttaa toimintakatkoksen. Jotta tuulivoimala toimii tehokkaasti ja kannattavasti, tarvitaan luotettavuutta.

Siksi tarjoamme endoskooppi- ja käytönaikaisia tarkastuksia, jotta kriittisten komponenttien viat saadaan selville mahdollisimman aikaisin. Kun vaurioituneet osat tarkastetaan silmämääräisesti endoskoopilla, saadaan selville osien kunto sekä voidaan validoida tärinänmittaus- ja/tai öljyanalyysitulokset.

Millainen endoskooppitarkastus on?

Endoskooppitarkastus on kehittynyt rakenteisiin kajoamaton (NDT) testausmenetelmä. Sen avulla tarkastetaan tuulivoimalan turbiinin osat sen koko käyttöiän aikana osana käytönaikaisia tarkastuspalveluitamme.

Videoendoskooppitarkastus on yleisesti käytetty menetelmä, jonka avulla päästään käsiksi rajoitettuihin alueisiin tarvitsematta purkaa niitä ympäröiviä rakenteita tai koneistoja. Tämän tekniikan avulla varmistetaan, että tarkastettava osa soveltuu käyttötarkoitukseensa. Sen avulla havaitaan ongelmat ennen kuin ne muuttuvat vakavammiksi.

Miksi kannattaa valita SGS?

Endoskooppitutkimusmenetelmämme avulla varmistetaan, että odottamaton heikkeneminen huomataan mahdollisimman varhain, jotta tuulivoimaturbiinin vaurioituminen estetään. Tarkastamme tuulivoimaturbiinien osat vikojen varalta, jotta niiden heikkeneminen havaitaan mahdollisimman aikaisin. Näin vältetään kalliiksi tulevat käyttökatkokset ja lyhennetään korjaamiseen kuluvaa aikaa.

Runsaasti kokemusta uudistuvan energian alalta koko maailmasta omaava tiimimme tarjoaa tarkastuksia, suorituskykyarvioinntejä ja ennakoivia vika-analyysejä, jotka auttavat maksimoimaan tuottavuuden, alentamaan kalliita seisonta-aikoja ja täyttämään lakisääteiset määräykset.

Varmista tuulivoimapuistosi tehokkuus ja kannattavuus SGS:n endoskooppitarkastusten avulla. Pyydä lisätietoja lähimmästä SGS:n toimistosta.