Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

SGS kehittää ja esittelee luotettavia prosessikaavioita ja prosesseja kestävän kehityksen mukaiseen uraanin talteenottoon.

Prosessikaaviot vahvistetaan työmaalla penkki- ja kokeilulaitostestausohjelmilla, jotka ovat kansainvälisen kaivos-, suunnittelu- ja rahoitusyhteisön tunnustamia. SGS:lla on vuosikymmenien kokemus uraanin metallurgiasta ja sen käsittelyn vaatimista tiukista, erikoistuneista terveys- ja turvallisuusprotokollista.

SGS:n tekemä uraanin metallurginen testausohjelma:

 • tuottaa käytännönläheisen, kustannustehokkaan ja ympäristöä säästävän prosessikaavion 
 • tuottaa tietoa pääoma- ja käyttökustannusten arviointiin
 • tuottaa suurempia voittoja paremman talteenoton tai kustannussäästöjen avulla
 • tarjoaa varmoja välitavoitteita rahoitusvaihtoehtojen maksimoimiseksi.

SGS:n kokeneet metallurgian ammattilaiset ja teknikot tuottavat varmoja tuloksia uraaniprojektille. Ajattelutapamme perustuu malmiparametrien vaihtelun ymmärtämiseen, koska ne vaikuttavat metallurgiseen suoritukseen ja siten parametreihin pohjautuvaan suunnitteluun, optimointiin ja ennusteisiin. Geometallurginen viitekehys ohjaa metallurgista testausta penkki- ja kokeilulaitosmittakaavassa. SGS:n metallurginen uraanin testausohjelma sisältää seuraavat:

 • malmin valmistelu ja hienonnus
 • omapaino- ja magneettirikastus
 • vaahtoflotaatio
 • Saostaminen
 • pasutus
 • uuttaminen liuottimilla
 • ionivaihto
 • uutto.

SGS:n yhteistyökumppanina yritys saa laadukkaimpia mahdollisia metallurgian alan palveluita ja esittelykelpoiset raportit, joihin johtavat rahoituslaitokset luottavat. Puolueeton maineemme varmistaa, että mitään tekniikkaa tai prosessia ei suosita ilman perusteita. Tarvittaessa vakioituja välineitä, kokeneita teknisiä asiantuntijoita ja ankaria terveys- ja turvallisuusprotokollia SGS tuottaa metallurgisia uraanin testausohjelmia, jotka perustuvat yrityksen tavoitteiden nopeaan ja tehokkaaseen saavuttamiseen.