Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Uraani on yhä arvokkaampi hyödyke, koska ydinvoimaa pidetään käyttökelpoisena tapana täyttää globaalin yhteisön vihreän energian tarpeet.

Tämän vuoksi uraaninetsintä on mineraalialalla kasvussa. SGS on paras vaihtoehto kansainvälisten laboratorioiden joukossa uraanin testauspalvelujen tarjoajana. 

Kokeneet analyysiammattilaisemme ja teknikkomme tarjoavat ensiluokkaiset testitulokset uraaniprojekteille. Olemme kehittäneet tämän hyödykkeen vaatiman ammattitaidon ja tiukat turvajärjestelmät.

SGS:llä on lisenssi uraanianalyysien ja -testien suorittamiseen valituissa kohteissa kaikkialla maailmassa. Analyysipalveluihimme kuuluvat:

  • näytteenvalmistelu
  • liikkuvien metalli-ionien (MMI™) uutto ja analyysit 
  • näytteen uuttaminen lämmittäen (kuningasvedellä, hapoilla, natriumperoksidilla, boraattifuusiolla tai litiummetaboraattifuusiolla)
  • XRF, ICP-AES, ICP-MS ja INAA -laboratorioanalyysit
  • pääelementtien ja kohteenmerkintäelementtien analyysit, mukaan lukien B, As, V, Ni, Co, Cr, Mo, Pb ja Zn
  • mineralogiset arvioinnit ja määritykset
  • oikeaoppinen näytteen käsittely, lyhytaikainen varastointi ja hävitys.

Liikkuvien metalli-ionien (MMITM) analyysit

MMI on tehokas geokemiallinen tutkintaväline, jonka avulla yritykset voivat tutkia syvällä olevia esiintymäalueita. Se voi määrittää kohteita, jotka on aikaisemmin jätetty huomioimatta perinteisellä pinnan geokemialla. MMI mittaa liikkuvia metalli-ioneita, kuten uraania, pintamaaperästä. Liikkuvat metalli-ionit vapautuvat malmisuonista ja liikkuvat ylöspäin pintaa kohti. Pitkälle kehittyneitä kemiallisia prosesseja ja instrumentteja käyttäen MMI pystyy mittaamaan kyseiset ionit pintamaaperästä ja määrittämään tarkasti uraaniesiintymät.

Mineraalien tunnistus, koostumukset ja kemia

SGS:llä on paljon mineralogisia välineitä uraanimineraaleja varten. Niihin kuuluvat elektronimikrosondi, optinen mikroskooppi, kuva-analyysi, kuvaava elektronimikroskopia, röntgendiffraktio (XRD) ja kvantitatiivinen arviointi kuvaavalla elektronimikroskoopilla (QEMSCAN®). Uraanimineraalit voidaan tunnistaa XRD:lla ja niiden koostumus kvantifioida elektronimikrosondilla tai QEMSCAN®-tekniikalla. Laitteisto määrittää uraanin hivenfaaseina tai voi tuoda esiin ympäristöongelmia.

SGS tarjoaa ainutkertaisen edun yhdistetyillä taidoilla, alan ammattitaidolla ja käsittelyprotokollilla, joita et löydä muualta. Aloita yhteistyö kanssamme luotettavien ja turvallisten uraanianalyysitestien suorittamiseksi suunnitellussa aikataulussa ja budjetissa.